SỰ HÒA HỢP CÁC THÌ (THE SEQUENCE OF TENSES)

Bình chọn:
4.4 trên 27 phiếu
  • Các mệnh đề phụ

    Các mệnh đề phụ

    Một câu có thể chứa một mệnh đề chính và một hay nhiều mệnh đế phụ. Một mệnh đề phụ gồm có một chủ từ, động từ và hình thành một phần của câu

  • Sự hòa hợp của các thì

    Sự hòa hợp của các thì

    Khi động từ chính của câu ở thì quá khứ thì động từ trong mệnh đề phụ thường cũng ở thì quá khứ