Dấu ghạch nối

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

A. Một từ kép do hai hay nhiều từ ghép lại thành một đơn vị từ. Ta có thể viết. : a) như một từ : bystander người ngoài cuộc), hairdresser (thợ uốn cắt tóc), teacup (tách uống trà.)

A. Một từ kép do hai hay nhiều từ ghép lại thành một đơn vị từ. Ta có thể viết. :

a)  như một từ : bystander người ngoài cuộc), hairdresser (thợ uốn cắt tóc), teacup (tách uống trà.)

b)    như hai hay nhiều từ : amusement arcade (lối đi vui chơi), post office (bưu điện.)

c)   với một dấu gạch nối : launching-pad (hệ phóng tên lửa), lay by (góc đỗ xe), tooth-brush (bàn chải răng.)

Khi ta đã dùng quen. Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra và một nhà văn Anh có thể viết toothbrush, tooth brush, hoặc tooth-brush tùy ý.

Nếu từ kép do các từ đơn âm tiết ghép lại, ta có thể bỏ đi dấu gạch nối.

B. Dấu gạch nối cần thiết phải có :

a)Khi thiếu nó cách đọc và nghĩa của nó có thể không rõ :     

co-operate (vận hành lại.)

re-cover (đậy/che/phủ lại.)

b) Khi các từ tạo thành một tổ hợp trong câu :

a do-it-yourself shop (một cửa hàng tự phục vụ.)

 a go-as-you-please railway ticket (một vé xe lửa tự do.)

c) Trong các cụm tính từ chỉ tuổi tác, kích cỡ, trọng lượng và khoảng thời gian :

a five-year-old. child (một đứa trẻ 5 tuổi.) " a six-foot wall (một bức tường cao 6 fút.)

a ten-ton. vehicle (một chiếc xe 10 tấn.) a five-minute interval (một lúc năm phút.)

Lưu ý từ kép không có dạng số nhiều (không có s.)

Các tổ hợp trạng từ/phân từ dùng như tính từ thường có dấu gạch nối đặc biệt là để tránh hiểu lầm :

Low-flying aircraft (Một chiếc máy bay bay thấp.)

Quick-dissolving sugar (đường tan nhanh.)

C. Dấu gạch nối được dùng để ngắt quãng, tách âm tiết đầu hoặc cuối của từ nhiều âm tiết :

dis-cauraged, look-ing, inter-val.

Một từ đơn âm tiết không nên chia ra.

 Loigiaihay.com

Nguyên âm ie và ei Nguyên âm ie và ei

Quy tắc thông thường i đi trước e, ngoại trừ sau c : believe, sieve nhưng deceive, receipt.Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ sau.beige (vải len mộc), counterfeit (vật giả), deign (chiếu cố), eiderdown (lông vịt), eight, (tám), either (hoặc là

Xem chi tiết
Hậu tố ful Hậu tố ful

Khi full được gắn vào một từ ta bỏ đi chữ l thứ hai : beauty + ful — beautiful (nhưng : beautifully) use + full — useful (nhưng usefully.)

Xem chi tiết
Các từ tận cùng bằng ce và ge Các từ tận cùng bằng ce và ge

A. Các từ tận cùng là ce, ge không bỏ e khi thêm hậu tố bắt đầu bằng a, o hoặc u.courage — courageous, peace — peaceful, manage — manageable, replace — replaceable,

Xem chi tiết
Sự lược bỏ nguyên âm e Sự lược bỏ nguyên âm e

Các từ có âm cuối là e đi sau một phụ âm, khi thêm hậu tố vào ta bỏ e. believe + er =believer, move + able = movable, love + ing = loving. Nhưng dye và singe vẫn giữ c khi thêm ing vào để tránh nhầm lẫn với die và sing.

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng