Hậu tố ful


Khi full được gắn vào một từ ta bỏ đi chữ l thứ hai : beauty + ful — beautiful (nhưng : beautifully) use + full — useful (nhưng usefully.)

Khi full được gắn vào một từ ta bỏ đi chữ l thứ hai :

beauty + ful — beautiful (nhưng : beautifully)

use + full — useful (nhưng usefully.)

Nếu từ gốc có hai chữ l ta bỏ chữ l thứ hai :

skill + full — skilful

Lưu ý : full + fill = fulfil.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm