Động từ khuyết thiếu ought to, should, must, have to, need

Bình chọn:
4.8 trên 97 phiếu
Các hình thức của Ought

Những câu hỏi hay những nhận xét dùng với ought có thể có câu trả bằng should và ngược trở lại

Xem chi tiết

Các hình thức của Should

Trong đàm thoại should/ought to thường có thế dùng một mình, nguyên mẫu được hiểu ngầm mà không cần phải đề cập đến

Xem chi tiết

Ought/Should so sánh với must và have to

Sự khác biệt khác giữa ought/should và must, have to là với must và have to chúng ta thường có ấn tượng là sợ bổn phận phải được thi hành

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Ought/should với nguyên mẫu liên tiến

Outght/should với nguyên mẫu liên tiến diễn đạt ý tưởng chủ từ không hoàn thành bổn phận của mình hay hành động một cách ngốc nghếch

Xem chi tiết

Ought/Should với nguyên mẫu hoàn thành

Cấu trúc này được dùng để diễn đạt một bổn phận đã không được hoàn thành hay một hành động sao lãng bổn phận

Xem chi tiết

Các hình thức của must và have to

Must là môt động từ khiếm khuyết nó được dùng ở hiện tại hay tương lai

Xem chi tiết

Sự khác biệt giữa must và have to ở xác định

Ở ngôi thứ nhất sự khác biệt giữa must và have to thì ít quan trọng và cả hai rất thường được dùng

Xem chi tiết

Need not và must nó ở hiện tại và tương lai

Need not (không phải) có thể được dùng ở hiện tại và tương lai. Nó có hình thức giống nhau ở các ngôi

Xem chi tiết

Need not, must not và must ở hiện tại và tương lai

Doctor : You needn’t go on a diet, but you must eat seisibly and you musn’t overeat.

Xem chi tiết

Các hình thức của need

Need có thể dùng vừa làm động từ thường vừa làm trợ động từ. Nếu là một trợ động từ thì nó là bán khiếm khuyết

Xem chi tiết

Sự thiếu bổn phận: các hình thức

Quyền hạn của người nói: Tương lai (need not);Hiện tại(need to)

Xem chi tiết

Sự khác biệt giữa need not và các hình thức khác

Need not diễn đạt quyền hạn của người nói hay lời khuyên răn và need not có thể được dùng cho quỳên bên ngoài tác dụng nữa

Xem chi tiết

Must, have to và need trong nghi vấn

Cả need? và must? đều ngụ ý rằng người nói quan tâm đến quyền. need? cũng ngụ ý rằng người nói hy vọng một câu trả lời phủ định

Xem chi tiết

Needn\'t have (done) so sánh với didn\'t have/need (to do)

Needn’t have done chỉ một hành động đã diễn ra tuy không có bổn phận (làm lãng phí thời gian)

Xem chi tiết

Needn\'t + nguyên mẫu hoàn thành

Cấu trúc này được diễn đạt một hành động không cần thiết thay thế mà nó đã diễn ra

Xem chi tiết

Needn\'t, could và should + nguyên mẫu hoàn thành

Needn’t + nguyên mẫu hoàn thành thường được kết hợp với Could + nguyên mẫu hoàn thành

Xem chi tiết

To need dùng như động từ thường có nghĩa là (cần)

To need có thể được dùng với một nguyên mẫu hay với một danh từ/ đại từ làm túc từ

Xem chi tiết

Các chương, bài khác