Các hình thức của Should


Trong đàm thoại should/ought to thường có thế dùng một mình, nguyên mẫu được hiểu ngầm mà không cần phải đề cập đến

Should cũng là một khiếm khuyết động từ

Giống như ought các hình thức đều giống nhau có thể được dùng ở hiện tại và tương lai và ở quá khứ khi trước nó là một động từ ở thì quá khứ

Should có thể thay cho ought to ở các ví dụ trên.

Phủ định : should not/shouldn't.

Nghi vấn : should I ? v.v...

Nghi vấn và phủ định : Should I not/shouldn’t I ?..v.v

Should được theo sau bằng nguyên mẫu không có to.

Should và ought dùng cho bổn phận thường có nghĩa giống nhau là (phải, nên) nhưng should thường được dùng nhiều hơn.

Trong đàm thoại should/ought to thường có thế dùng một mình, nguyên mẫu được hiểu ngầm mà không cần phải đề cập đến.

You should paint/ought to paint your door. Yes, I know)

 I should/ I know I ought to.

(Anh nên sơn cửa của anh. Vâng, tôi biết như thế./Tôi biết tôi phải sơn).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Xem thêm