Các hình thức của need


Need có thể dùng vừa làm động từ thường vừa làm trợ động từ. Nếu là một trợ động từ thì nó là bán khiếm khuyết

A. Need có thể dùng vừa làm động từ thường vừa làm trợ động từ. Nếu là một trợ động từ thì nó là bán khiếm khuyết. Khi làm động từ khiếm khuyết, hình thức của nó là need, hay need not/ needn 't cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai và trong lời nói gián tiếp (xem C dưới)

Nghi vấn : Need I ? .v..v...

Nghi vấn phủ định : Need I not/needn’t I ? v.v...

Need được chia như trên dùng với nguvên mẫu không có to

B. Need là một trợ động từ thì it khi dùng ở xác định trừ khi có một câu phủ định hay nghi vấn được đặt trước bằng một thành ngữ có nghĩa làm thay đổi tính chất phủ định hay nghi vấn của động từ thành xác định :

I needn’t wear a coat (Tôi không phải mặc áo khoác.)

hay I don't suppose I need wear a coat

( Tôi không nghĩ là tôi cần mặc áo khoác.)

Need I tell Tom ? (Tôi cần nói với Tom chứ ?.)

Hay : Do you think I need tell Tom ? (Phải anh nghĩ tôi cần nói với Tom chứ ?.)

Tuy nhiên, thỉnh thoảng nó được dùng trong tiếng Anh chính thức với hardly/scarcely hay only

I need hardly say how pleased we are to welcome Mr.X

 (Tôi không cần phải nói chúng tôi đã hài lòng thế nào khi chào đón ông X.)

You need only touch one of the pictures for all the alarm bells to start ringing

(Anh chỉ cần chạm vào một trong những bức tranh là tất cả. chuôug báo động bắt đấu vang lên.)

C. Needn’t trong lời nói gián tiếp có thể được tường thuật mà không thay đổi.

You needn't pay till the 31st he say /said = He say/said I needn’t pay till the 31st

(Anh ta nói rằng tôi không phải trả tiền trước ngày 31.)

D. Need cũng có thể được chia như một động từ thường với các hình thức phủ định như ở 149 dưới. Với các hình thức have to cũng xem bên dưới đây. Với các hình thức nghi vấn xem 151                                                                     

Need được chia với will/shall, do/does/did .v.v... thì dùng với nguyên mẫu có to và đôi khi được xem như là need to.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Xem thêm