Ought/should với nguyên mẫu liên tiến


Outght/should với nguyên mẫu liên tiến diễn đạt ý tưởng chủ từ không hoàn thành bổn phận của mình hay hành động một cách ngốc nghếch

Outght/should  với nguyên mẫu liên tiến diễn đạt ý tưởng chủ từ  không hoàn thành bổn phận của mình hay hành động một cách ngốc nghếch...

He ought to be studying for his exam. He shouldn’t be spending all his time on the beach.

(Lẽ ra anh ta phải học bài thi. Anh ta không được tiêu phí thời gian của mình ở bãi biển).

We should be wearing seat, belts. (Chúng ta nên thắt dây an toàn chỗ ngồi.)

I shouldn 't be telling you this. It’s supposed to be a secret

( Tôi không được kể cho bạn nghe điều này. Nó được xem là một bí mật.).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm