Cách dùng be, have, do

Bình chọn:
4.2 trên 29 phiếu
Hình thức và cách dùng trong việc thành lập các thì

Các thành phần chính : be, was, been; Danh động từ/hiện tại phân từ : being

Xem chi tiết

Be + nguyên mẫu

Cấu trúc be + nguyên mẫu: như I am to go là rất quan trọng và có thể được dùng: Truyền đạt những mệnh lệnh hay những chỉ dẫn

Xem chi tiết

Be để chỉ sự tồn tại, be + tính từ

be là động từ thường dùng để chỉ: sự tồn tại của, hay để cung cấp tin tức về người hay vật

Xem chi tiết

There is/are, there was/were..v..v.

Khi một danh từ tượng trưng cho một người hay vật không xác định làm chủ từ của động từ be chúng ta thường dùng there + be + danh từ

Xem chi tiết

So sánh it is và there is

It is+ tính từ; there is + danh từ; It is, there is chỉ khoảng cách và thời gian; It is dùng để nhận diện và there is + danh từ/đại từ

Xem chi tiết

Have được sử dụng như một trợ động từ

Have được dùng với quá khứ phân từ để tạo nên các thì: Hiện tại hoàn thành (present perfect), Quá khứ hoàn thành (Past perfect.)..

Xem chi tiết

Have + túc từ + quá khứ phân từ

Cấu trúc have + túc từ + quá khứ phân từ được dùng một cách thông tục để thay thế một động từ thụ động thường liên quan đến một số tai nạn hay vận xui

Xem chi tiết

Had better + nguyên mẫu không có to

Had ở đây là một quá khứ không thật, nghĩa của nó là hiện tại hay tương lai

Xem chi tiết

Have có nghĩa là (có)

Đây là nghĩa cơ bản của have; have được chia với do cho những hành động theo thói quen

Xem chi tiết

Have có nghĩa "take" (dùng bữa, "give" (đãi tiệc).v..v..

have cũng có thể được dùng với nghĩa :—"take" (a mael/food hay drink);—"give" (a party);—"experience","enjoy"

Xem chi tiết

Động từ Do

do dùng như động từ thường có thể xác định như trên. Nhưng ở thể phủ định và nghi vấn chúng ta thêm nguyên mẫu do cho các hình thức trên

Xem chi tiết

Do dùng như trợ động từ

Do được dùng để hình thành thể phủ định và nghi vấn cho thì hiện tại đơn giản và quá khứ đơn giản của những động từ thường

Xem chi tiết

Do dùng như một động từ thường

Do giống như have có thể được dùng như một động từ thường. Nó có thể phủ định và nghi vấn ở thì hiện tại đơn giản và quá khứ đơn giản bằng cách dùng do/did

Xem chi tiết

Have + túc từ + hiện tại phân từ

Cấu trúc này thường được dùng với một giai đoạn thời gian tương lai

Xem chi tiết

Các chương, bài khác