Had better + nguyên mẫu không có to


Had ở đây là một quá khứ không thật, nghĩa của nó là hiện tại hay tương lai

Had ở đây là một quá khứ không thật, nghĩa của nó là hiện tại hay tương lai :

I had/I'd better ring him at once/tomorrow

(Tốt hơn là tôi gọi điện cho hắn ngay/ngày mai.)

Phủ định được tạo thành với not sau better

You had better not miss the last bus

(Tốt hơn là anh đừng lỡ chuyến xe buýt cuối)

Had ở đây thường được tĩnh lược sau đại từ và trong lời nói thường không nhấn giọng :

had better thường không được dùng trong nghi vấn thường, nhưng đôi khi được dùng trong nghi vấn phủ định với dạng một lời khuyên :

Hadn’t you better ask him first ? = Wouldn’t it be a good thing to ask him first ?

(Hỏi anh ta trước không tốt hơn sao ?)

You had better là một dạng lời khuyên rất hữu dụng :

You had better fly (Anh đi máy bay là tốt nhất.)

ở lời nói gián tiếp, had better với ngôi thứ nhất, hay thứ ba không thay đổi ; had better với ngôi thứ hai có thể thay đổi hay được tường thuật bằng lời khuyên + túc từ + nguyên mẫu

He said,"I'd better hurry"= He said (that) he’d better hurry.

(Anh ta đã nói (rằng) anh ấy gấp lắm.)

He said, "Ann had better hurry" = He said (that) Ann had better hurry 

(Anh ta đã nói (rằng) tốt hơn là Ann phải gấp lên)

He said,"You’d better hurry = He said (that) I’d better hurry (Anh ấy nói rằng tôi cần phải gấp lên;

(Anh ta khuyên tôi gấp lên)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm