Động từ khuyết thiếu will/ would, shall/ should

Bình chọn:
4.6 trên 113 phiếu
Cách dùng should/would think + mệnh đề hay so/not

Should/would have expected + một cấu trúc nguyên mẫu hoặc một mệnh đề that cũng được.

Xem chi tiết

Would dùng cho ý định quá khứ

would là thì quá khứ tương ứng của will được dùng để diễn tả ý định

Xem chi tiết

Cách dùng Shall ở ngôi thứ hai và ba

Shall có thể diễn tả ý định của chủ từ để thực hiện một hành động nào đó hoặc làm cho nó được thực hiện

Xem chi tiết

Cách dùng that...should

Một số động từ nhất định có thể được theo sau bởi that + chủ từ + should thay cho cấu trúc danh động từ hoặc nguyên mẫu

Xem chi tiết

It is/was + tính từ + that...should

that... should có thể được dùng sau it is/was advisable, sau fair, just, right những từ này thường có only đi trước, và sau reasonable, thay cho for + cấu trúc nguyên mẫu.

Xem chi tiết

Các cách dùng khác của should

Sau can\'t think why/don\'t know why/see no reason why, v.v...khi người nói đôi hỏi tính hợp lý hoặc hợp logic của sự thừa nhận

Xem chi tiết

Cách dùng Shall I/We

Hỏi ý kiến; Lời đề nghị; Lời gợi ý. Khi hỏi xin một lời khuyên ta có thể dùng shall hoặc should.

Xem chi tiết

Thói quen được diễn đạt bởi will, would

will + nguyên mẫu có thể được dùng thay khi ta muốn nhấn mạnh các đặc tính của người thực hiện hơn là hành động

Xem chi tiết

Các chương, bài khác