Cách dùng should/would think + mệnh đề hay so/not


Should/would have expected + một cấu trúc nguyên mẫu hoặc một mệnh đề that cũng được.

A. Will it be expensive ? — I should/would think so/I should think it would. (= "Yes") (Liệu nó có đắt giá không ? — Tôi nghĩ thế.Tôi nghi là nó sẽ như thế.)

Hoặc : 

I shouldn't think it would/I shouldn’t/wouldn't think so/ I should/would think  not ( = "No") (Tôi không nghĩ thế/tôi nghĩ nó sẽ không phải thế.)

Bằng kiểu trả lời này người nói ám chỉ rằng anh ta thực sụ không biết mà đây là cảm nghĩ của anh ta thôi. Do đó cách nói I should/would think là kém tự tin hơn I think.

so/not thường không thể được dùng khi should/would think giới thiệu một lời nhận xét. Do đó ta phải dùng mệnh đề that:

He's an astrologer, looking for work

I shouldn't/wouldn’t think that he find it easy to get work. (Anh ấy là một chiêm tinh gia, đang đi tìm việc — Tôi không nghĩ rằng anh ta cảm thấy tìm việc là dễ).

C. Should/would have expected + một cấu trúc nguyên mẫu hoặc một mệnh đề that cũng được. Đôi khi đại từ không ngôi you có thể thay thế cho I :

She has emigrated.Has she ? You'd/I’d have expected her to stay in this country

(Cô ấy đã di cư rồi — thật ư ? mình vẫn mong cô ấy ở lại.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm