Cách dùng Shall I/We


Hỏi ý kiến; Lời đề nghị; Lời gợi ý. Khi hỏi xin một lời khuyên ta có thể dùng shall hoặc should.

— Hỏi ý kiến :

How shall I cook it? (Tôi sẽ nấu nó sao đây ?)

Where shall we put it ? (Chúng ta sẽ đặt nó ở đâu ?)

Khi hỏi xin một lời khuyên ta có thể dùng shall hoặc should.

Which one shall I buy ? hoặc which one should I buy ?

(Tôi nên mua cái nào đây ?)

— Lời đề nghị :

Shall I wait for you ? (Anh đợi em nhé ?)

Shall I kelp you to pack ? (Tôi gói giúp anh nhé)

—  Lời gợi ý :

Shall we meet at the theatre ?

Let’s meet at the theatre, shall we ?

(Chúng ta sẽ gặp nhau tại rạp hát được không ?) (Xem 318.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 13 phiếu

>> Xem thêm