Would dùng cho ý định quá khứ


would là thì quá khứ tương ứng của will được dùng để diễn tả ý định

Như đã lưu ý, would là dạng quá khứ tương ứng của will khi will được dùng cho thì tương lai thường:

He knows he will be late.(Cậu ta biết mình sẽ bị trễ.)

He knew he would be late.

Cũng vậy would, là thì quá khứ tương ứng của will được dùng để diễn tả ý định:

I said, "I will help him" (Tôi nói : "Tôi sẽ giúp hắn") = I said that I would help him. (Tôi đã nói là tôi sẽ giúp hắn mà.)

He said, "I won't lend you a penny" = He said that he wouldn't lend, me a penny. (Hắn nói là hắn sẽ không cho tôi mượn xu nào đâu.)

Nhưng phải lưu ý rằng trong khi wouldn’t dùng cho tương lai hoặc ý định được giới hạn ở mệnh đề phụ như trong các ví dụ trên, thì wouldn’t dùng cho ý phủ định lại có thể đứng một mình:

He won't help me today. (Hôm nay anh ta từ chối giúp tôi.)

He wouldn’t help me yesterday (Hôm qua anh ta đã từ chối giúp tôi.)

Would không thể được dùng theo cách này. Vì thế để đổi sang quá khứ ta phải thay will bằng một động từ khác.

I wanted/intended/offered to help him yesterday.

(Hôm qua tôi đã muốn/có ý định/đề nghị giúp hắn.).

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm