Nguyên âm ie và ei

Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Quy tắc thông thường i đi trước e, ngoại trừ sau c : believe, sieve nhưng deceive, receipt.Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ sau.beige (vải len mộc), counterfeit (vật giả), deign (chiếu cố), eiderdown (lông vịt), eight, (tám), either (hoặc là

Quy tắc thông thường i đi trước e, ngoại trừ sau c : believe, sieve nhưng deceive, receipt.

Tuy nhiên vẫn có một số ngoại lệ sau :

beige (vải len mộc), counterfeit (vật giả), deign (chiếu cố), eiderdown (lông vịt), eight, (tám), either (hoặc là), feign (giả đò) feint, (đánh nhừ.) foreign (ngoại quốc.) forfeit (bị tịch thu) freight (thuê tàu.) heifer (bê cái.) height (chiều cao) heinous (ghê tởm.) heir (người thừa kế.) inveigli (đả kích.) inveigle (dụ dỗ.) leisure (sự thảnh thơi) neigh (tiếng ngựa hí.) neighbour (láng giềng) neither (cũng không.) reign (triều đại.) rein (dây cương.) seize (nắm bắt.) skein (cuộn chỉ.) sleigh (xe trượt tuyết) seight (xe chó kéo.) surfeit (sự ngấy.) their (của họ.) veil (trướng, màn.) vein (tĩnh mạch.) weigh (cân nặng.) weight (trọng lượng.) weir (đập nước,) weird (số mệnh.)

Loigiaihay.com

Hậu tố ful Hậu tố ful

Khi full được gắn vào một từ ta bỏ đi chữ l thứ hai : beauty + ful — beautiful (nhưng : beautifully) use + full — useful (nhưng usefully.)

Xem chi tiết
Các từ tận cùng bằng ce và ge Các từ tận cùng bằng ce và ge

A. Các từ tận cùng là ce, ge không bỏ e khi thêm hậu tố bắt đầu bằng a, o hoặc u.courage — courageous, peace — peaceful, manage — manageable, replace — replaceable,

Xem chi tiết
Sự lược bỏ nguyên âm e Sự lược bỏ nguyên âm e

Các từ có âm cuối là e đi sau một phụ âm, khi thêm hậu tố vào ta bỏ e. believe + er =believer, move + able = movable, love + ing = loving. Nhưng dye và singe vẫn giữ c khi thêm ing vào để tránh nhầm lẫn với die và sing.

Xem chi tiết
Sự gấp đôi phụ âm Sự gấp đôi phụ âm

Các từ đơn âm tiết có một nguyên âm và tận cùng bằng một phụ âm đơn được gấp đôi phụ âm cuối khi ta thêm vào nó một hậu tố có nguyên âm đi đầu : hit + ing = hitting, keep — keeping (Hai nguyên âm.) knit + ed = knitted, help — helped (Hai phụ ậm.) run + er = runner, love — lover (có một nguyên âm cuối.)

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng