Câu mệnh lệnh, mời, khuyên, gợi ý

Bình chọn:
4.6 trên 35 phiếu
Cách dùng mệnh lệnh cách

Các danh từ này có thể được đặt trước động từ, nhưng cách dùng này hiếm lắm. Đại từ you hiếm khi được dùng trừ khi người nói tỏ thái độ thô bạo hoặc muốn phân biệt rõ ràng ví dụ :You, go on, I’ll wait (Mày cứ đi đi, tao đợi.)

Xem chi tiết

Các cách diễn đạt khác của mệnh lệnh

Chủ từ + shall cho mệnh lệnh ngôi thứ ba (trong văn viết tiếng Anh.) Shall có thể được dùng trong văn bản quy định rất nghiêm túc thường có hiệu lực lâu dài. Cách dùng này rất thường thấy ở dạng bị động (xem 234)

Xem chi tiết

Cách dùng lời yêu cầu can/could/may/might I/we

May/might I/we a copy of the letter ? (Cho tôi một bản sao của lá thư nhé ?} các lời yêu cầu này thường được nói gián tiếp bằng cấu trúc ask + (túc từ gián tiếp + for + túc từ)The little boy asked

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Cách dùng lời yêu cầu với could/will/would you v..v...

Perhaps you Would nói lên sự tin chắc rằng người khác sẽ thực hiện việc này. Nó không được dùng ở đầu thư hoặc cuộc nói chuyện, mà chỉ được dùng sau đó. Perhaps you would let me know when your new stock wrives = Please Let me know when your new stock arrives (Xin vui lòng cho tôi biết khi nào tới đợt cổ phiếu mới của anh nhé.)

Xem chi tiết

Cách dùng yêu cầu với might

Might + nguyên mẫu hoàn thành có thể diễn đạt sự bực tức hoặc trách móc vì hành động không được thực hiện trong quá khứ : You might have told us (Lẽ ra mày phải cho tao biết chứ), với dấu nhấn ở told có thể có nghĩa «Mày đúng lý nên bảo cho bọn tao biết).

Xem chi tiết

Cách dùng hình thức của khuyên răn

You must grow your own vegetables (Bác phải tự trồng lấy rau của mình.)You ought to plant some trees (Anh phải trồng một số cây.)Trong lời nói gián tiếp must, ought to và should ở đây có thể không đổi hoặc được thuật lại bởi cấu trúc advise + túc từ :

Xem chi tiết

Cách dùng lời khuyên may/might as well + nguyên mẫu

Cấu trúc này có thể diễn đạt lời khuyên thường : You may/might as well ask him (Anh có thể hỏi anh ta) = It would do no harm to ask him (Hỏi anh ta không có hại gi đâu.)

Xem chi tiết

Cách dùng lời gợi ý

Suggest + (tính từ sở hữu) +danh động từ hoặc suggest that + chủ từ + thì hiện tại should propose được dùng giống vậy nhưng hơi trang trọng hơn suggest. thể chủ động, cấu trúc suggest + should + nguyên mẫu trang trọng hơn cấu trúc suggest + một thì hiện tại hay quá khứ.

Xem chi tiết

Cách dùng lời mời (invitations)

Will you have/would you like + danh từ : Will you have a drink ? (Anh uống một ly nhé ?) Would you like a coffee '? (Anh uống cà phê chứ ?)Lưu ý rằng do you want không phải là lời mời (want và would, like xem 296.)

Xem chi tiết

Các chương, bài khác