Cách dùng lời mời (invitations)


Will you have/would you like + danh từ : Will you have a drink ? (Anh uống một ly nhé ?) Would you like a coffee '? (Anh uống cà phê chứ ?)Lưu ý rằng do you want không phải là lời mời (want và would, like xem 296.)

A. Will you have/would you like + danh từ :

Will you have a drink ? (Anh uống một ly nhé ?) Would you like a coffee '? (Anh uống cà phê chứ ?)

Lưu ý rằng do you want không phải là lời mời (want và would, like xem 296.)

Trong lời nói gián tiếp ta dùng offer + túc từ gián tiếp + danh từ :

She offer me a drink/a coffee.

(Cô ấy mời tôi một ly / một tách cà phê.)

B. Will/would/could you ? Would you like to ?

Will you have lunch with me tomorrow ?

Ngày mai anh đi ăn trưa với tôi nhé ?) là câu thân mật, nhưng .

Would/Could you have lunch with me ? hoặc Would you like to have lunch with me ?

được dùng trong các tình huống thân mật lẫn trang trọng.

Những lời mời này được nói gián tiếp bằng cấu trúc invite/ask + túc từ trực tiếp + to + danh từ/nguyên mẫu

He invited me to lunch/to haue lunch with him (Anh ta mời tôi đi ăn trưa với anh ta.)

C. Câu đáp lại lời mời

Các lời mời uống rượu/điếu thuốc/v.v... thường được đáp lại :

Fes, please (vâng...) hoặc

No, thank you (Không, cám ơn...)

Các lời mời với would you/could you/would you like thường được đáp lại :

I’ like to very much/I'd love to (Tôi rất thích) hoặc I'd like to very much but I’m afraid I can’t.

(Tôi rất thích nhưng tôi e không thể được.)

Wouldn’t like tất nhiên là không thể dùng được.

Một lời mời và đáp lại có thể được thuật lại :

He invited us to dinner/to a party/to spend the weekend with him and we accepted/but we refusedlbut we had to refuse because... (Anh ta mời chúng tôi di ăn tối/dự tiệc/đi chơi cuối tuần với anh ta và chúng tôi đã nhận lời/nhưng chúng tôi đã từ chối/nhưng chúng tôi đã phải từ chối vì...)

D. Khi người nói không thực sự mong chờ lời mời của mình được chấp nhận anh ta có thể nói:

You wouldn’t like another drink, would you ?

(Anh không muốn uống nữa phải không ?)

You wouldn’t like to come with me, would you ?

(Em không đến với anh phải không ?)


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
 • Cách dùng lời gợi ý

  Suggest + (tính từ sở hữu) +danh động từ hoặc suggest that + chủ từ + thì hiện tại should propose được dùng giống vậy nhưng hơi trang trọng hơn suggest. thể chủ động, cấu trúc suggest + should + nguyên mẫu trang trọng hơn cấu trúc suggest + một thì hiện tại hay quá khứ.

 • Cách dùng lời khuyên may/might as well + nguyên mẫu

  Cấu trúc này có thể diễn đạt lời khuyên thường : You may/might as well ask him (Anh có thể hỏi anh ta) = It would do no harm to ask him (Hỏi anh ta không có hại gi đâu.)

 • Cách dùng hình thức của khuyên răn

  You must grow your own vegetables (Bác phải tự trồng lấy rau của mình.)You ought to plant some trees (Anh phải trồng một số cây.)Trong lời nói gián tiếp must, ought to và should ở đây có thể không đổi hoặc được thuật lại bởi cấu trúc advise + túc từ :

 • Cách dùng yêu cầu với might

  Might + nguyên mẫu hoàn thành có thể diễn đạt sự bực tức hoặc trách móc vì hành động không được thực hiện trong quá khứ : You might have told us (Lẽ ra mày phải cho tao biết chứ), với dấu nhấn ở told có thể có nghĩa «Mày đúng lý nên bảo cho bọn tao biết).

 • Cách dùng lời yêu cầu với could/will/would you v..v...

  Perhaps you Would nói lên sự tin chắc rằng người khác sẽ thực hiện việc này. Nó không được dùng ở đầu thư hoặc cuộc nói chuyện, mà chỉ được dùng sau đó. Perhaps you would let me know when your new stock wrives = Please Let me know when your new stock arrives (Xin vui lòng cho tôi biết khi nào tới đợt cổ phiếu mới của anh nhé.)

>> Xem thêm