Cách dùng lời yêu cầu can/could/may/might I/we

Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

May/might I/we a copy of the letter ? (Cho tôi một bản sao của lá thư nhé ?} các lời yêu cầu này thường được nói gián tiếp bằng cấu trúc ask + (túc từ gián tiếp + for + túc từ)The little boy asked

A. can/could/may/might I/we + have + danh từ/đại từ. Can là thông tục nhất :

(a)    Can I have a sweet ?* said the little boy

(Cho con một viên kẹo nhé bố ? cậu bé nói.)

Can I/we được dùng bởi người lớn, nghe có vẻ tự tin hơn could I/we

could I/we là dạng thông dụng nhất :

b)  Could I have a cup of tea ?

(Cho tôi một ly trà nhé ?)

Could I have two tickets, please ?

(Cho tôi hai vé, được chứ ?)

may và might thì trịnh trọng hơn could nhưng lại có thể được dùng cả trong văn nói lẫn văn viết tiếng Anh :

c)  May/might  I/we a copy of the letter ?

(Cho tôi một bản sao của lá thư nhé ?}

Các lời yêu cầu này thường được nói gián tiếp bằng cấu trúc ask + (túc từ gián tiếp + for + túc từ)

The little boy asked (me) for a sweet

 (Đứa bé đòi tôi cho một viên kẹo.)

He asked for a copy of the letter

(Ông ta yêu cầu một bản sao của lá thư.)

Nhưng câu (c) cũng có thể được nói lại :

He asked if lie might have a copy of the letter (Ông ta yêu cầu một bản sao của lá thư có được không.)

B.  Cấu trúc can/could/may/might I/we  + động từ

Xem sự khác nhau giữa hai cấu trúc này ở phần A.

Các cấu trúc này có thể là lời xin phép (xem 131) nhưng với một số động từ nhất định, như : see, speak (to), talk to) chúng có thể là các lời yêu cầu bình thường :

May/could I see Mr Jones ? (Tôi gặp ông Jones được không ?) = I would like to see Mr Jones. (Tôi muốn gặp ông Jones.)

Lời yêu cầu kiểu này được nói gián tiếp bằng cấu trúc : ask to see / to speak to... :

I asked, to see Mr Jones.

(Tôi yêu cầu dược gặp óng Jones.)

Đừng có đặt danh từ/đại từ sau ask, vì điều này sẽ làm thay đổi nghĩa (xem 243B.)

Trong tiếng Anh thông tục ta cũng có thể dùng ask for + tên gọi... đặc biệt là tường thuật về cú điện thoại :

Người gọi : Could 1 speak to the secretary, please ?

(Làm ơn cho tôi nói chuyện với thư ký được không ?) = She asked for the secretary/to speak to the secretary (Cô ấy yêu cầu được nói chuyện với thư ký.)

C. Lời yêu cầu kiểu could/might I/we có thể theo sau do you think/ I wonder (ed)/was wondering if, các từ đi trước làm cho các lời yêu cầu khác nhau hơn nữa :

I wonder/was wondering if 1 could have tomorrow off ? (Không biết ngày mai tôi có nghỉ được không ?)

Do you think I could, speak to the secretary ?

(Theo anh tôi có thể nói chuyện với thư ký được không ?)

Lưu ý sự thay đổi từ động từ nghi vấn sang khẳng định (xem 104.)

Cách dùng lời yêu cầu với could/will/would you v..v... Cách dùng lời yêu cầu với could/will/would you v..v...

Perhaps you Would nói lên sự tin chắc rằng người khác sẽ thực hiện việc này. Nó không được dùng ở đầu thư hoặc cuộc nói chuyện, mà chỉ được dùng sau đó. Perhaps you would let me know when your new stock wrives = Please Let me know when your new stock arrives (Xin vui lòng cho tôi biết khi nào tới đợt cổ phiếu mới của anh nhé.)

Xem chi tiết
Cách dùng yêu cầu với might Cách dùng yêu cầu với might

Might + nguyên mẫu hoàn thành có thể diễn đạt sự bực tức hoặc trách móc vì hành động không được thực hiện trong quá khứ : You might have told us (Lẽ ra mày phải cho tao biết chứ), với dấu nhấn ở told có thể có nghĩa «Mày đúng lý nên bảo cho bọn tao biết).

Xem chi tiết
Cách dùng hình thức của khuyên răn Cách dùng hình thức của khuyên răn

You must grow your own vegetables (Bác phải tự trồng lấy rau của mình.)You ought to plant some trees (Anh phải trồng một số cây.)Trong lời nói gián tiếp must, ought to và should ở đây có thể không đổi hoặc được thuật lại bởi cấu trúc advise + túc từ :

Xem chi tiết
Cách dùng lời khuyên may/might as well + nguyên mẫu Cách dùng lời khuyên may/might as well + nguyên mẫu

Cấu trúc này có thể diễn đạt lời khuyên thường : You may/might as well ask him (Anh có thể hỏi anh ta) = It would do no harm to ask him (Hỏi anh ta không có hại gi đâu.)

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay