Cách dùng mệnh lệnh cách


Các danh từ này có thể được đặt trước động từ, nhưng cách dùng này hiếm lắm. Đại từ you hiếm khi được dùng trừ khi người nói tỏ thái độ thô bạo hoặc muốn phân biệt rõ ràng ví dụ :You, go on, I’ll wait (Mày cứ đi đi, tao đợi.)

A. Mệnh lệnh cách ở ngôi thứ hai :

1.Cách này có cùng hình thức với nguyên mẫu :

Hurry ! (Mau lên đi !)

Wait ! (Đợi đã !)

Stop ! (Dừng lại !)

Với thể phủ định ta đặt do not (don't) vào trước động từ : Don’t hurry ! (đừng có vội !)

2. Người nhận lệnh thường không được đề cập đến nhưng có thể diễn đạt bằng một danh từ đạt ở cuối cụm từ : .

Eat your dinner, boys ! (Ăn cơm đi các cậu.)

Be quiet, Tom (Im lặng nào, Tom.)

Các danh từ này có thể được đặt trước động từ, nhưng cách dùng này hiếm lắm.

Đại từ you hiếm khi được dùng trừ khi người nói tỏ thái độ thô bạo hoặc muốn phân biệt rõ ràng ví dụ :

You, go on, I’ll wait (Mày cứ đi đi, tao đợi.)

3. do có thể được đặt trước mệnh lệnh khẳng định :

Do hurry ! (Nhanh lên cho !)

Do be quiet ! (Im lặng cái coi !)

Từ do này có thế là từ khiến, mà cũng có thể là từ tỏ thái độ bực bội.

B. Mệnh lệnh cách ở ngôi thứ nhất :

Hình thức

Let us (let’s) + nguyên mẫu không to :

Let us stand together in this emergency.

(Chúng ta hãy chung sức nhau trong lúc khẩn cấp này).

Với thể phủ định ta đặt not vào trước nguyên mẫu động từ :

Let us not be alarmed by rumours.

(Chúng ta hãy bỏ ngoài tai mấy lời đồu ấy đi.)

Nhưng trong tiếng Anh thông tục ta có thể đặt don’t vào trước let’s :

Don't let's be alarmed by rumours.

Bằng cách dùng Let us (let’s) người nói có thể hối thúc người nghe hành động, hoặc diễn đạt một quyết định, hoặc đưa ra một lời gợi ý (xem 289.)

C. Mệnh lệnh cách ở ngôi thứ ba :

A. Hình thức

Let him/her/it/them + nguyên mẫu không có to (Xem 322)

Let them go by train (Hãy để họ đi bằng xe lửa.)

Trong tiếng Anh hiện đại thì đây không phải là cấu trúc thường dùng lắm. Ta thường nói :

They are to go/must go by train.

(Họ phải đi bằng xe lửa.)

Thể phủ định dạng let him/her/it/them + phủ định nguyên mẫu không được dùng trong tiếng Anh hiện đại. Thay vào đó ta dùng must not/is/are not to :

They must not/are not to go by air.

(Họ không được đi bằng máy bay.)


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu
 • Các cách diễn đạt khác của mệnh lệnh

  Chủ từ + shall cho mệnh lệnh ngôi thứ ba (trong văn viết tiếng Anh.) Shall có thể được dùng trong văn bản quy định rất nghiêm túc thường có hiệu lực lâu dài. Cách dùng này rất thường thấy ở dạng bị động (xem 234)

 • Cách dùng lời yêu cầu can/could/may/might I/we

  May/might I/we a copy of the letter ? (Cho tôi một bản sao của lá thư nhé ?} các lời yêu cầu này thường được nói gián tiếp bằng cấu trúc ask + (túc từ gián tiếp + for + túc từ)The little boy asked

 • Cách dùng lời yêu cầu với could/will/would you v..v...

  Perhaps you Would nói lên sự tin chắc rằng người khác sẽ thực hiện việc này. Nó không được dùng ở đầu thư hoặc cuộc nói chuyện, mà chỉ được dùng sau đó. Perhaps you would let me know when your new stock wrives = Please Let me know when your new stock arrives (Xin vui lòng cho tôi biết khi nào tới đợt cổ phiếu mới của anh nhé.)

 • Cách dùng yêu cầu với might

  Might + nguyên mẫu hoàn thành có thể diễn đạt sự bực tức hoặc trách móc vì hành động không được thực hiện trong quá khứ : You might have told us (Lẽ ra mày phải cho tao biết chứ), với dấu nhấn ở told có thể có nghĩa «Mày đúng lý nên bảo cho bọn tao biết).

 • Cách dùng hình thức của khuyên răn

  You must grow your own vegetables (Bác phải tự trồng lấy rau của mình.)You ought to plant some trees (Anh phải trồng một số cây.)Trong lời nói gián tiếp must, ought to và should ở đây có thể không đổi hoặc được thuật lại bởi cấu trúc advise + túc từ :

>> Xem thêm