Cách dùng lời yêu cầu với could/will/would you v..v...


Perhaps you Would nói lên sự tin chắc rằng người khác sẽ thực hiện việc này. Nó không được dùng ở đầu thư hoặc cuộc nói chuyện, mà chỉ được dùng sau đó. Perhaps you would let me know when your new stock wrives = Please Let me know when your new stock arrives (Xin vui lòng cho tôi biết khi nào tới đợt cổ phiếu mới của anh nhé.)

Các dạng có đánh dấu sao, (*) xem K dưới đây.

A. Could you (*) là dạng yêu câu rất hữu dụng :

Could, you please show me the way ?

(Xin vui lòng cho tôi hỏi thăm đường ?)

possibly được thêm vào đế diễn tả yêu cầu phụ thêm :

Could you possibly lend me £.500 ?

(Anh có thể cho tôi mượn 500 bảng không ?)

Couldn’t diễn tả người nói hy vọng câu trả lời có lý hơn :

I can't wait — Couldn’t you wait five minutes ?

(Tôi không thể đợi — Bộ cậu không đợi được năm phút sao ?)

You couldn't... could you ? có thể dùng để diễn tả lời yêu cầu không mấy hy vọng :

You couldn ‘t wait five minutes, could, you ?

(Cậu không đợi được năm phút nữa hay sao ?)

You couldn't give me a hand with this, could you ? (Cậu không thể giúp tôi một tay được à ?)

B. Will/would, you (*) (please) :

Will/Would you please count your change ?

(Xin ông vui lòng đếm lại tiền thối.)

Would you (please) có cùng nghĩa với could you. Will you nghe có vẻ uy vệ hơn và do đó kém lịch sự hơn. Will /would you có thể được đặt ở cuối câu :

Shut the door, will yen ? Đóng cửa lại, được chứ ?

Nhưng dạng này chỉ có thể được dùng trong các tình huống hết sức thân thiện, ngoài ra nó sẽ nghe có vẻ rất thô bạo.

Will/would cũng có thể được dùng cho lời yêu cầu ở ngôi thứ ba :

Would. Mr Jones, passenger to Leeds, please come to the Enquiry Desk ?

(Xin mời ông Jones, hành khách đi Leeds vui lòng đến phòng kiểm tra hành lý)

Will anyone who saw the accident please phone this number... ? (Nếu có ai chứng kiến tai nạn xin vui lòng gọi điện về số này... ) (thông báo của cảnh sát.)

c. You’ll...won ‘t you ? là một kiểu câu cầu khiến được dùng chủ yếu giữa bạn bè với nhau :

You ’11 write to me, won‘t you ?

(Cậu sẽ viết thư cho tớ chứ ?)

D. Would you mind + gerund (xem trang 263)

Would you mind moving you car ?

(Ông dời xe đi chỗ khác được chứ ?)

E.  Perhaps you Would nói lên sự tin chắc rằng người khác sẽ thực hiện việc này. Nó không được dùng ở đầu thư hoặc cuộc nói chuyện, mà chỉ được dùng sau đó.

Perhaps you would let me know when your new stock wrives = Please Let me know when your new stock arrives (Xin vui lòng cho tôi biết khi nào tới đợt cổ phiếu mới của anh nhé.)

F. If you would là dạng yêu cầu hữu dụng nhất. Nó được dùng trong văn nói tiếng Anh khi người nói tin chắc rằng các lời yêu cầu thường nhật của mình được tuân theo :

If you’d fill up this form/take a seatlwait a few minutes ? (Xin mời ông điền vào bảng này/ngồi nghĩ/đợi cho vài phút.)

If you'd, sign the register!follow the porter.

(Xin mời ông ký tên vào sổ/đi theo người quản lý.)

just có thể được điền vào để diễn tả rằng hành động được yêu cầu rất dễ thực hiện :

If  you'd just put your address on the back of the cheque (Xin ông chỉ cần ghi địa chỉ vào sau lưng tờ séc).

G.Would you like to... ? cũng là một dạng yêu cầu có thể" dùng được :

Would you like to take a seat ? = Please take a seat (Xin mời ông ngồi.)

G. I should/would be very grateful if you would, là dạng yêu cầu được dùng chủ yếu trong thư từ nhưng cũng có thể dùng trong văn nói :

I should be very grateful if you would let me know if you have any vacancies.

. (Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông cho tôi biết là ông còn chỗ nào trống không.)

H. Would  you be good/kind enough to keep me informed. ? (Anh có thể tốt bụng cho tôi biết không ?)

Would you be so kind as to keep me informed ?

I. I wish you would có thể là một dạng yêu cầu. Đôi khi nó ám chỉ rằng người nghe nên giúp hoặc được yêu cầu phải giúp (xem 301.)

I wish you’d give me a hand.

(Anh giúp tôi một tay nhé.)

K. Các dạng có đánh dấu sao (*) của would, và could có thể mở đầu bởi các cụm từ như : do you think ? I wonder (ed) if I was wondering if (xem 104.)

Do you think von could lend me £500 ?

(Anh có thể cho tôi mượn 500 bảng được không ?)


Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu
 • Cách dùng yêu cầu với might

  Might + nguyên mẫu hoàn thành có thể diễn đạt sự bực tức hoặc trách móc vì hành động không được thực hiện trong quá khứ : You might have told us (Lẽ ra mày phải cho tao biết chứ), với dấu nhấn ở told có thể có nghĩa «Mày đúng lý nên bảo cho bọn tao biết).

 • Cách dùng hình thức của khuyên răn

  You must grow your own vegetables (Bác phải tự trồng lấy rau của mình.)You ought to plant some trees (Anh phải trồng một số cây.)Trong lời nói gián tiếp must, ought to và should ở đây có thể không đổi hoặc được thuật lại bởi cấu trúc advise + túc từ :

 • Cách dùng lời khuyên may/might as well + nguyên mẫu

  Cấu trúc này có thể diễn đạt lời khuyên thường : You may/might as well ask him (Anh có thể hỏi anh ta) = It would do no harm to ask him (Hỏi anh ta không có hại gi đâu.)

 • Cách dùng lời gợi ý

  Suggest + (tính từ sở hữu) +danh động từ hoặc suggest that + chủ từ + thì hiện tại should propose được dùng giống vậy nhưng hơi trang trọng hơn suggest. thể chủ động, cấu trúc suggest + should + nguyên mẫu trang trọng hơn cấu trúc suggest + một thì hiện tại hay quá khứ.

 • Cách dùng lời mời (invitations)

  Will you have/would you like + danh từ : Will you have a drink ? (Anh uống một ly nhé ?) Would you like a coffee '? (Anh uống cà phê chứ ?)Lưu ý rằng do you want không phải là lời mời (want và would, like xem 296.)

>> Xem thêm