Cách dùng yêu cầu với might


Might + nguyên mẫu hoàn thành có thể diễn đạt sự bực tức hoặc trách móc vì hành động không được thực hiện trong quá khứ : You might have told us (Lẽ ra mày phải cho tao biết chứ), với dấu nhấn ở told có thể có nghĩa «Mày đúng lý nên bảo cho bọn tao biết).

A. You might có thể diễn đạt một lời yêu cầu rất thất thường

You might post these for me.

(Nhờ cậu bỏ bưu điện những cái này giùm tôi).

Nhưng nó chỉ có thể đựợc dùng trong các tình huống thân thiện..

B. Với dấụ nhấn mạnh đặt vào từ trọng tàm của câu, might có thể diễn đạt lời yêu cầu có vẻ trách móc :

You might help me với dấu nhấn ở help có thể có nghĩa (Tại sao cậu không giúp tôi ?cậu phải giúp tôi mới được).

C. Might cũng có thể được dùng với các ngôi khác để diễn tả sự bực mình : He might pay us ! (Nó phải trả tiền cho bọn ta mới được !), vớỉ dấu nhấn ở pay có thể có nghĩa «Bọn ta bực mình vì nó không có trả tiền.

D. Might + nguyên mẫu hoàn thành có thể diễn đạt sự bực tức hoặc trách móc vì hành động không được thực hiện trong quá khứ : You might have told us (Lẽ ra mày phải cho tao biết chứ), với dấu nhấn ở told có thể có nghĩa «Mày đúng lý nên bảo cho bọn tao biết).


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu
 • Cách dùng hình thức của khuyên răn

  You must grow your own vegetables (Bác phải tự trồng lấy rau của mình.)You ought to plant some trees (Anh phải trồng một số cây.)Trong lời nói gián tiếp must, ought to và should ở đây có thể không đổi hoặc được thuật lại bởi cấu trúc advise + túc từ :

 • Cách dùng lời khuyên may/might as well + nguyên mẫu

  Cấu trúc này có thể diễn đạt lời khuyên thường : You may/might as well ask him (Anh có thể hỏi anh ta) = It would do no harm to ask him (Hỏi anh ta không có hại gi đâu.)

 • Cách dùng lời gợi ý

  Suggest + (tính từ sở hữu) +danh động từ hoặc suggest that + chủ từ + thì hiện tại should propose được dùng giống vậy nhưng hơi trang trọng hơn suggest. thể chủ động, cấu trúc suggest + should + nguyên mẫu trang trọng hơn cấu trúc suggest + một thì hiện tại hay quá khứ.

 • Cách dùng lời mời (invitations)

  Will you have/would you like + danh từ : Will you have a drink ? (Anh uống một ly nhé ?) Would you like a coffee '? (Anh uống cà phê chứ ?)Lưu ý rằng do you want không phải là lời mời (want và would, like xem 296.)

 • Cách dùng lời yêu cầu với could/will/would you v..v...

  Perhaps you Would nói lên sự tin chắc rằng người khác sẽ thực hiện việc này. Nó không được dùng ở đầu thư hoặc cuộc nói chuyện, mà chỉ được dùng sau đó. Perhaps you would let me know when your new stock wrives = Please Let me know when your new stock arrives (Xin vui lòng cho tôi biết khi nào tới đợt cổ phiếu mới của anh nhé.)

>> Xem thêm