Hình thức của bàng thái cách

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giả định cách hiện tại có cùng dạng với nguyên mẫu do đó giả định cách hiện tại của to be là be cho tất cả các ngôi, và của tất cả các động từ khác là dạng y hệt như thì hiện tại chỉ trừ s không có ở ngôi thứ ba số ít :

A. Giả định cách hiện tại có cùng dạng với nguyên mẫu do đó giả định cách hiện tại của to be là be cho tất cả các ngôi, và của tất cả các động từ khác là dạng y hệt như thì hiện tại chỉ trừ s không có ở ngôi thứ ba số ít :

The queen lives here (Thì hiện tại.)

(Vị nữ hoàng sống ở đây.)

Long live the queen ! (Thức giả định.)

(Nữ hoàng vạn tuế !}

B. Giả định quá khứ có cùng dạng với thì quá khứ đơn, chỉ trừ có việc be được chia hoặc là I/he/she/ it was hoặc là I/he/she/it were. Trong các cách diễn dạt mối nghi ngờ hoặc tính không thực, were thường được dùng hơn :

He behaves as though he were the owner (Anh ta cư xử như thế anh ta là chủ vậy.)

Tuy nhiên, trong các cuộc nói chuyện, ta thường dùng was thay cho were.

Quá khứ giả định thường được gọi là «quá khứ không thực»

Cách dùng của hiện tại giả định Cách dùng của hiện tại giả định

Hiện tại giả định được dùng trong một câu cảm thán nhất định để diễn dạt ước muốn hoặc hy vọng, thường bao hàm các thế lực siêu nhiên : (God.) bless you ! (Lạy Chúa phù hộ cho anh !)

Xem chi tiết
Cách dùng cấu trúc as if/as though + quá khứ giả định Cách dùng cấu trúc as if/as though + quá khứ giả định

Quá khứ giả định có thể được dùng sau as if/as though để chỉ sự không thực, không có thể hay nghi ngờ ở hiện tại. (Không có sự khác biệt giữa as if và as though.)

Xem chi tiết
Cách dùng It is time + quá khứ giả định ( Quá khứ không có thật) Cách dùng It is time + quá khứ giả định ( Quá khứ không có thật)

It is time có thể có nguyên mẫu theo sau : It’s time to start (Đến giờ khởi hành rồi.) hoặc có for + túc từ + nguyên mẫu theo sau : It’s time for us to go (Đến giờ chúng ta phải đi rồi.)

Xem chi tiết
Cách dùng care, like, love, hate, prefer Cách dùng care, like, love, hate, prefer

Nhưng would care for và would like có thể được theo sau bởi danh động từ khi ta không nghĩ tới hành động mà đang xem xét ý thích của chủ từ. Cũng nên lưu ý rằng would care for/would like có thể được thay thế bởi would, enjoy

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng