Cách dùng của hiện tại giả định


Hiện tại giả định được dùng trong một câu cảm thán nhất định để diễn dạt ước muốn hoặc hy vọng, thường bao hàm các thế lực siêu nhiên : (God.) bless you ! (Lạy Chúa phù hộ cho anh !)

A. Hiện tại giả định được dùng trong một câu cảm thán nhất định để diễn dạt ước muốn hoặc hy vọng, thường bao hàm các thế lực siêu nhiên :

(God.) bless you ! (Lạy Chúa phù hộ cho anh !)

Heaven help us ! (Lạy trời phù hộ chúng ta !)

God save the queen ! (Chúa phù hộ cho nữ hoàng !) Curse this fog ! (Chết toi cái con cóc này !)

Come what may we'll stand by you- ! (Dù bất cứ chuyện gì, chúng tôi sẽ đứng bên cạnh anh !)

Hãy lưu ý cụm từ if need, be có nghĩa là (nếu cần) :

If need be we can always bring another car

 Nếu cần thiết chúng tôi luôn luôn có thể mang đến một chiếc xe khác.)

B. Đôi khi nó được dùng trong thơ, hoặc là để diễn đạt ước muốn hoặc trong các mệnh đề điều kiện :

STEVENSON : Fair the day shine as it shone in my childhood. (Ngày đẹp trời như tuổi thơ tôi đã từng có.) SHAKESPEARE : If this be error and upon me proued. (Nếu điều này là sai lỗi, và gắn cho tôi...)

BYRON : Though the heart be still as louing... (Mặc dù trái tim vẫn còn yêu...)

C. Như ta đã biết (ở 235) một số động từ nhất định được theo sau bởi cấu trúc should + nguyên mẫu. Nếu động từ là be đôi khi ta lược bỏ should.

He suggested that a petition (should) be drawn up. (Anh ta đề nghị tổ chức thi tài.)

Nguyên mẫu đi một mình như thế trở thành một thức giả định.


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu