Cách dùng của hiện tại giả định

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Hiện tại giả định được dùng trong một câu cảm thán nhất định để diễn dạt ước muốn hoặc hy vọng, thường bao hàm các thế lực siêu nhiên : (God.) bless you ! (Lạy Chúa phù hộ cho anh !)

A. Hiện tại giả định được dùng trong một câu cảm thán nhất định để diễn dạt ước muốn hoặc hy vọng, thường bao hàm các thế lực siêu nhiên :

(God.) bless you ! (Lạy Chúa phù hộ cho anh !)

Heaven help us ! (Lạy trời phù hộ chúng ta !)

God save the queen ! (Chúa phù hộ cho nữ hoàng !) Curse this fog ! (Chết toi cái con cóc này !)

Come what may we'll stand by you- ! (Dù bất cứ chuyện gì, chúng tôi sẽ đứng bên cạnh anh !)

Hãy lưu ý cụm từ if need, be có nghĩa là (nếu cần) :

If need be we can always bring another car

 Nếu cần thiết chúng tôi luôn luôn có thể mang đến một chiếc xe khác.)

B. Đôi khi nó được dùng trong thơ, hoặc là để diễn đạt ước muốn hoặc trong các mệnh đề điều kiện :

STEVENSON : Fair the day shine as it shone in my childhood. (Ngày đẹp trời như tuổi thơ tôi đã từng có.) SHAKESPEARE : If this be error and upon me proued. (Nếu điều này là sai lỗi, và gắn cho tôi...)

BYRON : Though the heart be still as louing... (Mặc dù trái tim vẫn còn yêu...)

C. Như ta đã biết (ở 235) một số động từ nhất định được theo sau bởi cấu trúc should + nguyên mẫu. Nếu động từ là be đôi khi ta lược bỏ should.

He suggested that a petition (should) be drawn up. (Anh ta đề nghị tổ chức thi tài.)

Nguyên mẫu đi một mình như thế trở thành một thức giả định.

Cách dùng cấu trúc as if/as though + quá khứ giả định Cách dùng cấu trúc as if/as though + quá khứ giả định

Quá khứ giả định có thể được dùng sau as if/as though để chỉ sự không thực, không có thể hay nghi ngờ ở hiện tại. (Không có sự khác biệt giữa as if và as though.)

Xem chi tiết
Cách dùng It is time + quá khứ giả định ( Quá khứ không có thật) Cách dùng It is time + quá khứ giả định ( Quá khứ không có thật)

It is time có thể có nguyên mẫu theo sau : It’s time to start (Đến giờ khởi hành rồi.) hoặc có for + túc từ + nguyên mẫu theo sau : It’s time for us to go (Đến giờ chúng ta phải đi rồi.)

Xem chi tiết
Hình thức của bàng thái cách Hình thức của bàng thái cách

Giả định cách hiện tại có cùng dạng với nguyên mẫu do đó giả định cách hiện tại của to be là be cho tất cả các ngôi, và của tất cả các động từ khác là dạng y hệt như thì hiện tại chỉ trừ s không có ở ngôi thứ ba số ít :

Xem chi tiết
Cách dùng care, like, love, hate, prefer Cách dùng care, like, love, hate, prefer

Nhưng would care for và would like có thể được theo sau bởi danh động từ khi ta không nghĩ tới hành động mà đang xem xét ý thích của chủ từ. Cũng nên lưu ý rằng would care for/would like có thể được thay thế bởi would, enjoy

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng