To need dùng như động từ thường có nghĩa là (cần)


To need có thể được dùng với một nguyên mẫu hay với một danh từ/ đại từ làm túc từ

Như đã nói ở 149 need có thể được chia như một động từ thường. Nó có những hình thức qui tắc thông thường, nhưng không dùng ở thì liên tiến.

To need có thể được dùng với một nguyên mẫu hay với một danh từ/ đại từ làm túc từ.

I need, to know the exact size.

(Tôi cần biết kích thước chính xác.)

How much money do you need ? I need £5.

(Anh cần bao nhiêu tiền ? Tôi cần năm bảng).

To need cũng có thể được dùng với nguyên mẫu thụ động hay danh động từ trong những câu như thế này :

Your hair needs to be cut/needs cutting.

(Tóc của anh cần phải cắt/cần cắt.)

The windows need to be washed/need washing (Các cửa sổ cần phải lau chùi.)

Want + danh động từ có thể dùng thay need ở đây :

Your hair wants cutting. (Tóc của anh cần phải cắt. )

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm