May dùng để chỉ sự cho phép: các hình thức


may dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.might dùng ở điều kiện và sau động từ ở thì quá khứ

may dùng cho tất cả các ngôi ở hiện tại và tương lai.

might dùng ở điều kiện và sau động từ ở thì quá khứ

Phủ định : may not/mayn't, might not/mightn't.

Nghi vấn : may I ? might I ? v.v...

Nghi vấn phủ dịnh : may I not/mayn’t I ? might I not/mightn't I ? Các hình thức khác được hỗ trợ bằng allow (cho phép), be allowed, (được phép). May được theo sau bởi nguyên mẫu  không có to

loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Gửi bài