Cách dùng will và shall ở ngôi thứ nhất


Trước đây will chỉ được dùng cho ý định Và shall được dùng khi không có chú ý, chẳng hạn đối với các hành động không có ý muốn của chủ từ.

A. Trước đây will chỉ được dùng cho ý định :

I will wait for you = I intend to wait for you.

(Anh sẽ chờ em) (Anh có ý định chờ em.)

Và shall được dùng khi không có chú ý, chẳng hạn đối với các hành động không có ý muốn của chủ từ.

I shall be 25 next week (Tuần tới tôi sẽ được 25 tuổi) .

Unless the taxi comes soon we shall miss our plane.

(Nếu xe tắc xi không tới sớm chúng ta sẽ bị lỡ chuyến bay).

I shall see Tom tomorrow.(Tôi sẽ gặp Tom vào ngày mai).

(Có lẽ chúng tôi đi làm chung chuyến xe.)

Với cách dùng trên, shall vẫn còn được dùng trong tiếng Anh trang trọng, nhưng không còn phổ biến trong văn nói nữa. Thay vào đó ta thường dùng will:

I will be 25 next week (Tuần tới tôi sẽ được 25 tuổi).

We’ll know the result tomorrow.

(Ngày mai chúng ta sẽ biết kết quả).

Unless the taxi comes soon we’ll miss the place.

(Nếu tắc xi không đến sớm chúng ta sẽ bị lỡ chuyến bay)

I’m sure I won't lose my way. (Tôi tin chắc là tôi sẽ không lạc đường đâu).

Tuy nhiên, đôi khi will có thể làm biến đổi nghĩa của câu. Trong câu I shall see Tom tomorrow, nếu thay shall bằng will thì nó sẽ là câu diễn tả ý định. Để tránh sự nhập nhằng nghĩa loại này ta dùng thì tương lai liên tiến :

I’ll be seeing Tom tomorrow.

(Ngày mai tôi sẽ đi gặp Tom.)

Tuy nhiên, shall vẫn còn được dùng trong câu nghi vấn :

— Trong câu hỏi đuôi sau let’s :

Let’s go, shall we ? (Đi nào, phải không ?)

— Trong câu gợi ý :

Shall we take a taxi ? (Chúng ta đi tắc xi nhé.)

— Trong câu hỏi-ý :

What shall I do with you mail ? (Tôi sẽ làm gì với lá thư của anh đây ?)

— Trong câu suy đoán :

Where shall we be this time next year ?

(Vào lúc này năm tới ta sẽ ở dâu ?) (ở câu này will cũng có thể được dùng).

B. Shall dùng cho ý quyết tâm.

Như đã trình bày (xem 201, 205) rằng quyết tâm thường được diễn tã bởi will .Nhưng đôi khi các diễn giả nơi công cộng cảm thấy rằng để diễn tả quyết tâm họ cần một từ nặng hơn, một từ không thường dùng nhiều, thế là họ dùng shall:

We shall fight and wue shall win.

(Chúng ta sẽ đánh và chúng ta nhất định thắng).

Nếu ta nói : We will fight and we shall win thì vẫn có thể được.

Shall được dùng trong cách này đôi khi mang ý hứa hẹn cho shall ở ngôi thứ hai:

You shell have a sweet = I promise you a sweet.

(con sẽ có một viên kẹo) (Ta hứa cho con viên kẹo.)

Trong mệnh đề we shall win người nói hứa hẹn chiến thắng. Trong văn nói thông thường, ta có thể dùng shall theo cách này :

I shall be there, I promise you (Tôi hứa với anh là tôi sẽ có mặt ở đó mà).

Nhưng ở đây will cũng có thể được dùng tương tự và ít gây phiền hà cho học viên hơn.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm