Hình thức của thì tương lai


(a) Thì hiện tại đơn; (b) Will + nguyên mẫu, được dùng chỉ ý định

Có vài cách trình bày thì tương lai trong tiếng Anh. Các hình thức được liệt kê dưới đây và sẽ được giải quyết theo thứ tự của chúng. Các học vien nên đọc chúng theo thứ tự này để tránh lộn xộn về các mối quan hệ giữa chúng.

(a) Thì hiện tại đơn (199).

(b) Will + nguyên mẫu, được dùng chỉ ý định (201).

(c) Thì hiệu tại liên tiến (202).

(d) Be going to (203-G).

(e) Thì «tương lai đơn» với will/shall + nguyên mẫu (207-10).

(f) Thì tương lai liên tiến (211-1A)

(g) Tương lai hoàn thành (216A).                                               •

(h) Tương lai hoàn thành liên tiến (216B).

— be + nguyên mẫu được dùng để chỉ dự định (xem 114).

—be about + nguyên mẫu và be on the point of + gerund (xem 114C).

Lưu ý : Phần lớn các trợ động từ đều đã được nói tới ở các chương 11-16, còn will + nguyên mẫu là một phần thiết yếu của thì tương lai, vì vậy chúng ta phải để nó ở đây. Việc tách nó ra khỏi phần tương lai đơn giản là hơi trái nghịch nhưng về một logic tốt nhất là nên đặt nó ở các hình thức hiện tại liên tiến và be going to.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm