Will được so sánh với want/wish (ước muốn)/would like


Ta không được lẫn lộn giữa will với want/wish/would like, will diễn tả một ý định + một quyết định để thực hiện nó

A. Ta không được lẫn lộn giữa will với want/wish/would like, will diễn tả một ý định + một quyết định để thực hiện nó :

I will buy it = I intend to buy it/I’m going to buy it (Tôi sẽ mua nó = Tôi có ý định mua nó/Tôi sẽ mua nó).

want/wish/would like chỉ diễn tã ước muốn. Chúng không hề có ý nói về ý định. (Xem 296,299.)

B. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng I’d like thường có thể được dùng thay cho I’ll have/take :

KHÁCH HÀNG (trong một cứa hàng) : I'd like/I'll have a pound of peas, please (Làm ơn cho tối môt cân đậu).

NGƯỜI ĂN CHIỀU (ở nhà hàng) : I'd like/I'll have the soup , please (Cho tôi món xúp).

Cả hai cách nói đều có được dùng để mời mọc.

Would you like a drink ? hoặc Will you have a drink ? (Anh uống thứ gì nhé ?)

Khi chấp nhận lời mời ta có thể dùng cả hai :

I'd  like/I'll have a sherry, please.  (Cho tôi một ly seri).

Cả hai hình thức đều không thể thay thế cho nhau được trong câu phủ định, vì thế nếu muốn từ chối một lời mời ta phải nói :

I won't have anything, thanks.(Cám ơn, tôi không dùng thứ gì đâu.)

Hoặc là :

I don’t want anything, thanks.

(Cảm ơn, tôi không muốn uống gì cả.)

Would I like có nghĩa là "không thích" vì thế không được dùng ở đây.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm