Thì tương lai liên tiến được dùng để diễn tả tương lai không có ý định


Thì hiện tại liên tiến chỉ có thể được dùng với một thời xác định và cho tương lai gần

Ví dụ :I will be helping Mary tomorrow (Ngày mai tôi sẽ giúp Mary.)

Quảng cáo
decumar

Câu này không có ý nói rằng người nói đã sắp xếp để giúp Mary hoặc rằng anh ta có ý muốn giúp Mary. Nó chỉ nói lên rằng hành động này sẽ xảy ra. Thì tương lai liên tiến dùng theo cách này hơi giống với thì hiên- tại liên tiến, nhưng khác trong các điểm sau : Thì hiện tại liên tiến ám chỉ một hành động sẽ xãy ra theo xu hướng thông thường của sự việc. Do đó nó ít xác định hơn và có tính bất thường hơn thì hiên tại liên tiến :

I’m seeing Tom tomorrow (Tôi định ngày mai gặp Tom.)

I’ll be seeing Tom tomorrow. (Ngày mai tôi sẽ gặp Tom).

Câu đầu tiên ám chỉ rằng Tom hoặc người nói đã có chủ ý gặp nhau, còn câu thứ hai ám chỉ rằng Tom và người nói sẽ gặp nhau như lệ thường (Có lẽ họ làm việc chung với nhau).

Tuy nhiên điều khác nhau này luôn luôn không quan trọng lắm, và ta rất thường có thể dùng một trong hai, ta có thể nói :

He’ll be taking his exam next week. Hoặc :

He’s taking his exam next week. (Tuần tới anh ta sẽ thi)

He won’t be coming to the party, hoặc :

He isn’t coming to the party (Anh ta sẽ không dự bữa tiệc).

Thì hiện tại liên tiến chỉ có thể được dùng với một thời xác định và cho tương lai gần, trong khi thì tương lai liên tiến có thể được dùng có hoặc không có thời gian. Xác định và cho tương lai gần hoặc xa . Ta có thể nói :

I am meeting him tomorrow (Tôi định ngày mai gặp anh ta)

Nhưng : I’ll meeting him (tomorrow/next year/sometime)

(Tôi sẽ gặp anh ta vào ngày mai/năm tới/lúc nào đó).

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm