Thì tương lai liên tiến được dùng để diễn tả tương lai không có ý định

Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Thì hiện tại liên tiến chỉ có thể được dùng với một thời xác định và cho tương lai gần

Ví dụ :I will be helping Mary tomorrow (Ngày mai tôi sẽ giúp Mary.)

Câu này không có ý nói rằng người nói đã sắp xếp để giúp Mary hoặc rằng anh ta có ý muốn giúp Mary. Nó chỉ nói lên rằng hành động này sẽ xảy ra. Thì tương lai liên tiến dùng theo cách này hơi giống với thì hiên- tại liên tiến, nhưng khác trong các điểm sau : Thì hiện tại liên tiến ám chỉ một hành động sẽ xãy ra theo xu hướng thông thường của sự việc. Do đó nó ít xác định hơn và có tính bất thường hơn thì hiên tại liên tiến :

I’m seeing Tom tomorrow (Tôi định ngày mai gặp Tom.)

I’ll be seeing Tom tomorrow. (Ngày mai tôi sẽ gặp Tom).

Câu đầu tiên ám chỉ rằng Tom hoặc người nói đã có chủ ý gặp nhau, còn câu thứ hai ám chỉ rằng Tom và người nói sẽ gặp nhau như lệ thường (Có lẽ họ làm việc chung với nhau).

Tuy nhiên điều khác nhau này luôn luôn không quan trọng lắm, và ta rất thường có thể dùng một trong hai, ta có thể nói :

He’ll be taking his exam next week. Hoặc :

He’s taking his exam next week. (Tuần tới anh ta sẽ thi)

He won’t be coming to the party, hoặc :

He isn’t coming to the party (Anh ta sẽ không dự bữa tiệc).

Thì hiện tại liên tiến chỉ có thể được dùng với một thời xác định và cho tương lai gần, trong khi thì tương lai liên tiến có thể được dùng có hoặc không có thời gian. Xác định và cho tương lai gần hoặc xa . Ta có thể nói :

I am meeting him tomorrow (Tôi định ngày mai gặp anh ta)

Nhưng : I’ll meeting him (tomorrow/next year/sometime)

(Tôi sẽ gặp anh ta vào ngày mai/năm tới/lúc nào đó).

loigiaihay.com

Các bài liên quan: - THÌ TƯƠNG LAI (FUTURE)

So sánh giữa thì tương lai  liên tiến với will + nguyên mẫu So sánh giữa thì tương lai liên tiến với will + nguyên mẫu

Sự khác nhau giữa will + nguyên mẫu với thì tương lai liên tiến gần giống hệt với sự khác nhau giữa will + nguyên mẫu với thì hiện tại liên tiến

Xem chi tiết
Các ví dụ về các hình thức tương lai khác nhau Các ví dụ về các hình thức tương lai khác nhau

Các câu hỏi này thường được diễn đạt bởi thì hiện tại liên tiến, dạng be going to hoặc thì tương lai liên tiến

Xem chi tiết
Thì tương lai hoàn thành (future perfect) và thì tương lai hoàn thành liên tiến (future perfect continuous) Thì tương lai hoàn thành (future perfect) và thì tương lai hoàn thành liên tiến (future perfect continuous)

Thì tương lai hoàn thành thường được dùng với một thành ngữ chỉ thời gian với by đi đâu : by then, by that time (lúc đó)

Xem chi tiết
Will được so sánh với want/wish (ước muốn)/would like Will được so sánh với want/wish (ước muốn)/would like

Ta không được lẫn lộn giữa will với want/wish/would like, will diễn tả một ý định + một quyết định để thực hiện nó

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay