Dạng be going to

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Hình thức: Thì hiện tại liên tiến của động từ to go + nguyên mẫu có to

A. Hình thức :

Thì hiện tại liên tiến của động từ to go + nguyên mẫu có to.

I'm going to buy a bicycle. (Tôi sẽ mua một chiếc xe đạp)

She is not going to be there. (Cô ấy sẽ không có ở đó đâu).

 Is he going to lecture in English ?

(Ông ta sẽ diễn thuyết bằng tiếng Anh chứ ?)

B. Cách dùng.

(a) Để chỉ ý định (Xem 204)

(b) Để báo trước (Xem 206).

loigiaihay.com

Các bài liên quan: - THÌ TƯƠNG LAI (FUTURE)

Be going to dùng cho dự đoán (prediction) Be going to dùng cho dự đoán (prediction)

Be going to có thể diễn tả sự tin chắc của người nói. So sánh giữa be going to (dùng cho dự đoán) với will (dùng cho tương lai có thể có).

Xem chi tiết
Cách dùng will và shall ở ngôi thứ nhất Cách dùng will và shall ở ngôi thứ nhất

Trước đây will chỉ được dùng cho ý định Và shall được dùng khi không có chú ý, chẳng hạn đối với các hành động không có ý muốn của chủ từ.

Xem chi tiết
Các cách dùng của thì tương lai đơn Các cách dùng của thì tương lai đơn

Thì tương lai đơn có thể được dùng có hoặc không có thành ngữ chỉ thời gian. Thì tương lai đơn được đùng tương tự cho các hành động theo thói quen ở tương lai mà ta cho là sẽ xảy ra.

Xem chi tiết
Will được so sánh với want/wish (ước muốn)/would like Will được so sánh với want/wish (ước muốn)/would like

Ta không được lẫn lộn giữa will với want/wish/would like, will diễn tả một ý định + một quyết định để thực hiện nó

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng