Một số lưu ý về nghĩa của thì tương lai với ý định


Khi chúng ta nói rằng một hình thức trình bày tương lai không cố ý định tức chúng ta chỉ muốn nói đến một hành động nhất định nào đó sẽ xảy ra

Khi chúng ta nói rằng một hình thức trình bày tương lai với ý định tức chúng ta nói rằng nó trình bày một hành động tương lai sẽ được định sẵn trình bày bởi người nói sao cho phù hợp với ước muốn của anh ta. Will + nguyên mẫu và dạng be going to có thể được dùng theo cách này. 

Khi chúng ta nói rằng một hình thức trình bày tương lai không cố ý định tức chúng ta chỉ muốn nói đến một hành động nhất định nào đó sẽ xảy ra. Chúng ta không cần biết nó có được sắp xếp bởi chủ thể hay một người khác nào đó hay không và chúng ta cũng không cần biết chủ thể nghĩ gì về nó

nữa. Thì hiện tại và thì tương lai liên tiến có thê được dùng theo  cách này.

Thì hiện tại liên tiến ở ngôi thứ hai và ba không chuyển tải ý định nào cả, mặc dù ở ngôi thứ nhất nó có thể ám chỉ một ý định nào đó.

Thì tương lai đơn (ngoại trừ will ở 201, 205) thông thường không chuyển tải ý định nào cả ; nhưng hãy xem shall ở 208B7 234.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Xem thêm