Thì tương lai liên tiến

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Thì này được cấu tạo bởi thì tương lai đơn của to be + hiện tại phân từ.

A. Hình thức.

Thì này được cấu tạo bởi thì tương lai đơn của to be + hiện tại phân từ. Ở ngôi thứ nhất, will thường được dùng hơn shall, ngoại trừ trong câu nghi vấn.

Khẳng định (Affirmative): I/we will/shall be working.

                                       (Tôi/chúng ta sẽ làm việc.)

                                        He/she/it/you/they will be working

                                        (Anh ta/cô/ta/ nó/anh/họ sẽ làm việc.)                       

Phủ định (Negative): I/we will/shall not be working

                                (Tôi/chúng ta sẽ không làm việc.)

                                 He/she/it/you/they will not be working

                                (Anh ta/cô/ta/ nó/anh/họ sẽ không làm việc.)

Nghi vấn (Interrogative): shall/will I/we be working ?

                                      (Tôi/chúng tôi sẽ làm việc chứ.)

— Các dạng tĩnh lược như đã đưa ra ở 207.

— Nghi vấn phủ đinh : Will he not/won't, he be working

(Negative interrogative ) (Anh ta không làm gì à ?)

B. Cách dùng.

Thì này có hai cách dùng :

— Dùng như một thì liên tiến thông thường.

— Diễn tả một tương lai không có ý định.

loigiaihay.com

Các bài liên quan: - THÌ TƯƠNG LAI (FUTURE)

Thì tương lai liên tiến được dùng như một thì liên tiến thường Thì tương lai liên tiến được dùng như một thì liên tiến thường

Giống như các thì liên tiến khác, nó thường được dùng với một điểm thời gian, và diễn tả hành động bắt đầu trước thời điểm đó

Xem chi tiết
Thì tương lai liên tiến được dùng để diễn tả tương lai không có ý định Thì tương lai liên tiến được dùng để diễn tả tương lai không có ý định

Thì hiện tại liên tiến chỉ có thể được dùng với một thời xác định và cho tương lai gần

Xem chi tiết
So sánh giữa thì tương lai  liên tiến với will + nguyên mẫu So sánh giữa thì tương lai liên tiến với will + nguyên mẫu

Sự khác nhau giữa will + nguyên mẫu với thì tương lai liên tiến gần giống hệt với sự khác nhau giữa will + nguyên mẫu với thì hiện tại liên tiến

Xem chi tiết
Các ví dụ về các hình thức tương lai khác nhau Các ví dụ về các hình thức tương lai khác nhau

Các câu hỏi này thường được diễn đạt bởi thì hiện tại liên tiến, dạng be going to hoặc thì tương lai liên tiến

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay