Các cách dùng khác của hiện tại liên tiến


Ở một thời điểm chỉ một hành động mà nó bắt đầu trước thời điểm này và có lẽ còn tiếp tục sau đó

A.Ở một thời điểm chỉ một hành động mà nó bắt đầu trước thời điểm này và có lẽ còn tiếp tục sau đó :

At six I am bathing the baby.

(Lúc sáu giờ tôi đang tắm cho bé) [tôi bắt đầu tắm cho bé trước sáu giờ]

Tương tự với một động từ ở hiện tại đơn giản :

They are flying over the desert when one of the engines fails.

(Họ đang bay qua sa mạc thì một động cơ hỏng)

Thì hiện tại liên tiến hiếm khi dùng ở cách này trừ khi miêu tả thói quen hàng ngày, nhưng quá khứ liên tiến thì thường kết hợp với một thời điểm hay một động từ ở quá khứ đơn giản.

(Xem 179B, C)

B. Với always :

He is always losing his keys (Anh ta luôn luôn mất chia khóa)

Hình thức này được dùng chủ yếu ở xác định :

1. Chỉ một hành động lập đi lập lại theo thói quen.

Tom is always going away for weekends.

(Tom luôn luôn đi xa những ngày cuối tuần) [câu này ngụ ý  Tom rất thường đi vào những ngày cuối tuần theo quan điểm của người nói].

Hãy so sánh với always + hiện tại đơn giản :

Tom always goes away at weekends = Tom goes away every weekend

I/we + always + thì liên tiến cũng có thể dùng được ở đây. Hành động lặp lại thường có tính ngẫu nhiên :

I'm always making that mistake. (Tôi luôn luôn gây lỗi đó)

2. Chỉ một hành động mà nó xuất hiện liên tục :

He’s always working = He works the whole time. (Anh ta luôn làm việc)

Loại hành động này khá thường xảy ra với người nói nhưng không cần thiết phải làm.

He's always reading .(Anh ta đọc sách luôn) 

Quảng cáo
decumar

Câu này ngụ ý anh ta tốn nhiều thời gian để đọc sách.

loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

>> Xem thêm