Các cách dùng của thì hiện tại liên tiến


A. Cho một hành động đang xảy ra lúc này. B. Chỉ một hành động đang xảy ra vào thời điểm này nhưng không cần thiết ở ngay lúc nói :

A. Cho một hành động đang xảy ra lúc này :

It is raining (Trời đang mưa)

I am not wearing a coat as it isn’t cold

(Tôi không mặc áo khoác vì trời không lạnh)

Why are you sitting at my desk ? (Tại sao anh ngồi ở bàn của tôi ?)

What’s the baby doing ? - He’s tearing up a £5 note

(Đứa bé đang làm gì vậy ? Nó đang xé tờ bạc 5 bảng)

B. Chỉ một hành động đang xảy ra vào thời điểm này nhưng không cần thiết ở ngay lúc nói :

I am reading a play by Shaw.

(Tôi đang đọc một vở kịch của Shaw) [không hẳn ngay lúc nói]

He is teaching French and learning Greek.

(Ông ta đang dạy tiếng Pháp và học tiếng Hy lạp) [không hằn ngay lúc nói]

Khi hai thì liên tiến có cùng chủ từ được liên kết bởi and thì trợ đồng từ có thể được bỏ trước động từ thứ hai như ở ví dụ trên. Điều này áp đụng cho tất cả các cặp của thì kép.

She was knitting and listening to the radio.

(Có ta đang vừa may vừa nghe radio)

C. Chỉ một sự sắp đặt trong tương lai gần.

I’m meeting Peter tonight. He is taking me to the theatre.

(Tôi sắp sửa gặp Peter tối nay. Anh ta sẽ đưa tôi đi xem hát).

Are you doing anything tomorrow afternoon ? - Yes, I’m playing tennis with Ann.

(Trưa mai anh sẽ làm gì không ? - Vâng, tôi sẽ chơi tennis với Ann)

Lưu ý rằng thời gian của hành động phải được đề cập đến, và có thể dễ nhầm lẫn giữa nghĩa của hiện tại và tương lai come và go, tuy nhiên có thể được dùng bằng cách này mà không có thành ngữ chỉ thời gian. (Xem 202 B)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm