Các cách dùng của thì hiện tại liên tiến

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

A. Cho một hành động đang xảy ra lúc này. B. Chỉ một hành động đang xảy ra vào thời điểm này nhưng không cần thiết ở ngay lúc nói :

A. Cho một hành động đang xảy ra lúc này :

It is raining (Trời đang mưa)

I am not wearing a coat as it isn’t cold

(Tôi không mặc áo khoác vì trời không lạnh)

Why are you sitting at my desk ? (Tại sao anh ngồi ở bàn của tôi ?)

What’s the baby doing ? - He’s tearing up a £5 note

(Đứa bé đang làm gì vậy ? Nó đang xé tờ bạc 5 bảng)

B. Chỉ một hành động đang xảy ra vào thời điểm này nhưng không cần thiết ở ngay lúc nói :

I am reading a play by Shaw.

(Tôi đang đọc một vở kịch của Shaw) [không hẳn ngay lúc nói]

He is teaching French and learning Greek.

(Ông ta đang dạy tiếng Pháp và học tiếng Hy lạp) [không hằn ngay lúc nói]

Khi hai thì liên tiến có cùng chủ từ được liên kết bởi and thì trợ đồng từ có thể được bỏ trước động từ thứ hai như ở ví dụ trên. Điều này áp đụng cho tất cả các cặp của thì kép.

She was knitting and listening to the radio.

(Có ta đang vừa may vừa nghe radio)

C. Chỉ một sự sắp đặt trong tương lai gần.

I’m meeting Peter tonight. He is taking me to the theatre.

(Tôi sắp sửa gặp Peter tối nay. Anh ta sẽ đưa tôi đi xem hát).

Are you doing anything tomorrow afternoon ? - Yes, I’m playing tennis with Ann.

(Trưa mai anh sẽ làm gì không ? - Vâng, tôi sẽ chơi tennis với Ann)

Lưu ý rằng thời gian của hành động phải được đề cập đến, và có thể dễ nhầm lẫn giữa nghĩa của hiện tại và tương lai come và go, tuy nhiên có thể được dùng bằng cách này mà không có thành ngữ chỉ thời gian. (Xem 202 B)

loigiaihay.com

Việc dùng đúng chính tả của hiện tại phân từ Việc dùng đúng chính tả của hiện tại phân từ

Khi một động từ một vần có một nguyên âm và tận cùng là một phụ âm đơn, thì gấp đôi phụ âm trước khi thêm ing:

Xem chi tiết
Những động từ không thường dùng ở thì liên tiến Những động từ không thường dùng ở thì liên tiến

A. Những động từ chỉ cảm giác, B. Các động từ diễn đạt tình cảm và sự cảm xúc. C. Các động từ chỉ hoạt động thuộc tinh thần, chỉ sự sở hữu, Các trợ động từ, trừ be và have ở một số cách dùng nhất định.

Xem chi tiết
Các cách dùng khác của thì hiện tại đơn giản Các cách dùng khác của thì hiện tại đơn giản

Thì này chủ yếu dùng với động từ say (nói) : Khi chúng ta đang hỏi về trích dẫn sách, ở thông báo hay ở những lá thư mới nhận được

Xem chi tiết
Hiện tại đơn giản dùng diễn đạt hành động thói quen Hiện tại đơn giản dùng diễn đạt hành động thói quen

Cách dùng chính của thì hiện tại đơn giản là để diễn đạt những hành động theo thói quen

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng