Nguyên mẫu chỉ mục đích sau go và come

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Ta ít khi dùng nguyên mẫu chỉ mục đích sau go và come ở mệnh lệnh cách. Thay vì nói Go to find Bill, ta nói Go and find Bill. (Hãy đi tìm chàng Bill) ; và thay vì nói Come to talk to Ann, ta nói Come and talk to Ann (Hãy đến nói chuyện với Ann đi).

Ta ít khi dùng nguyên mẫu chỉ mục đích sau go và come ở mệnh lệnh cách. Thay vì nói Go to find Bill, ta nói Go and find Bill. (Hãy đi tìm chàng Bill) ; và thay vì nói Come to talk to Ann, ta nói Come and talk to Ann (Hãy đến nói chuyện với Ann đi). Như vậy, thay vì dùng mệnh lệnh cách + nguyên mẫu có to, ta dùng hai mệnh lệnh cách nối nhau bằng and.

Và thay vì nói :

I must go to help my mother.

(Tôi phải đi giúp mẹ tôi.)

I’ll come to check the accounts.

(Tôi sẽ đến kiểm sổ.)

-Ta nói_

I must go and help my mother và I'll come and check the accounts.

Tức là thay vì dùng nguyên mẫu + nguyên mẫu chỉ mục đích ta dùng hai nguvên mẫu nối nhau bởi and

(Xem 246.I)

Nhưng khi go và come được dùng như danh động từ hoặc trong bất cứ thì hiện tại hay quá khứ nào, cũng dùng với nguyên mẫu thường chỉ mục đích :

I 'm thinking going to look for mushrooms (Tôi đang dự định đi tìm nấm đây.)

I went to kelp my mother (Tôi đã đi để giúp mẹ tôi.)

I’ve come to check the accounts (Tôi đã đến kiểm sổ sách.)

I didn’t come to talk to Bill ; I came to talk to you (Tôi không đến để nói chuyện với Bill ; Tôi đến để nói chuyện với cậu đấy.)

 

Các bài liên quan: - MỤC ĐÍCH (PURPOSE)

Các mệnh đề chỉ mục đích Các mệnh đề chỉ mục đích

Ta cần dùng mệnh đề chỉ mục đích khi người nhằm đến mục đích khác với chủ từ của mệnh đề chính, hoặc khi chủ từ ban đầu được lặp lai : Skips carry lifeboats so that the crew can escape if the ships sinks.

Xem chi tiết
In case và lest In case và lest

I don’t let him climb trees in case he tears his trousers. (Tôi không cho nó leo cây vì không muốn nó bị rách quần.) Hành động đầu tiên thường là sự chuẩn bị cho, hoặc là một sự phòng bị đối với hành động ở mệnh đề Ịf là một hành động trong tương lai.

Xem chi tiết
Mục đích thường được diễn tả bài nguyên mẫu Mục đích thường được diễn tả bài nguyên mẫu

Một mình nguyên mẫu :He went to France to lea French. (Anh ta đi Pháp để học tiếng Pháp). Khi động từ chính có một túc từ chỉ người, thì nguyên mẫu có thể nói đến túc từ này :He sent Tom to the shop to buy bread.

Xem chi tiết
Mệnh đề chỉ lý do và kết quả/nguyên nhân Mệnh đề chỉ lý do và kết quả/nguyên nhân

Ngoại trừ các dạng ở A2 và A3 dưới đây, cả hai loại mệnh đề này đều được giới thiệu bởi as hoặc because. Nhưng as an toàn hơn ở mệnh đề chỉ lý do còn because chỉ kết quả/nguyên nhân.

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng