Các tính từ và đại từ nghi vấn


Dùng cho người, dùng cho đồ vật,dùng cho người hay vật khi sự chọn lựa được giới hạn

Dùng cho người :

Chủ từ                         who (đại từ) (ai)

Túc từ                         whom, who (Đại từ) (ai)

Sở hữu                         whose (đại từ và tính từ) (của ai)

Dùng cho đồ vật :

Chủ từ/túc từ                what (Đại từ và tính từ) (cái gì)

Dùng cho người hay vật khi sự chọn lựa được giới hạn :

Chủ từ/túc từ                which (Đại từ và tính từ) (cái nào)

Các hình thức đều giống nhau ở số ít và số nhiều.

What cũng có thể được dùng cho người (xem 58D)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm