Hình thức và cách dùng của thì hiện tại hoàn thành liên tiến


Thì này được thành lập bởi hiện tại hoàn thành của động từ to be + hiện tại phân từ

A. Hình thức.

Thì này được thành lập bởi hiện tại hoàn thành của động từ to be + hiện tại phân từ.

Xác định : I have been working, he has been working ..v.v...

Phủ định : I have not/haven't been working v.v...

Nghi vấn : have I been working ? v.v..

Nghi vấn phủ định : have I not/haven’t I been working ? v.v...

B. Cách dùng.

Thì này được dùng cho một hành động mà nó bắt đầu ở quá khứ và vẫn còn tiếp tục :

Hay chỉ mới vừa hoàn tất.

I've been waiting for an hour and he still hasn't turned up.

(Tôi đã đợi được một giờ và anh ta vẫn còn chưa xuất hiện)

I'm so sorry I’m late. Have you been waiting long ?

(Tôi xin lỗi là đến trễ. Anh đã đợi lâu không ?)

Hãy nhớ rằng một số động từ thường không được dùng ở thể liên tiến (xem 168), nhưng một số động từ này có thể được dùng trong thể này ở một số trường hợp nhất định (xem 169 — 71.) Vì thế chúng ta có thể nói.

She has been having a tooth out.

(Cô ta phải nhổ một cái răng).

I’ve been thinking it over.

(Tôi đã nghĩ điều đó qua rồi)

I've been hearing all about his operation.

(Tôi đã nghe tất cả về ca mổ của ông ta)

Thêm nữa, động từ want và wish cũng thường được dùng ở thì này :

Thank you so much for the binoculars. I’ve been wanting a pair for ages.

(Cảm ơn anh nhiều về cái ống nhòm. Tôi đã cần một cái lâu rồi.)

Thì hiện tại hoàn thành liên tiến không tồn tại ở thụ động (passive). Thể thụ động tương đương của câu They have been repairing the road (Họ đã đang sửa con đường) là The road has been repaired lately (gần đây con đường đã đang được sửa chữa.)

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

>> Xem thêm