Quá khứ liên tiến dùng thay cho quá khứ đơn giản


Quá khứ liên tiến có thể dùng thay cho quá khứ đơn giản để chỉ hành động ngẫu nhiên không có chủ đích

Quá khứ liên tiến có thể dùng thay cho quá khứ đơn giản để chỉ hành động ngẫu nhiên không có chủ đích :

I was talking to Tom the ether day. (Tôi đã nói chuyện với Tom hôm nọ)

Thì quá khứ liên tiến ở đây đã cho một ấn tượng là hành động này không bình thường hay đáng ghi nhớ.

Tương tự :

From fair to six Tom was washing the car. (Từ bốn đến sáu giờ Tom rửa xe.)

Câu này chỉ hành động là ngẫu nhiên không chủ đích.

Nhưng : From four to six Tom washed the car.

(Từ bốn đến sáu giờ Tom đã rửa xe.)

Câu này ngụ ý hành động có chủ đích của Tom.

Lưu ý thì quá khứ liên tiến chỉ được dùng cho những hành động xảy ra liên tục. Nếu chia hành động ra hay nói hành động xảy ra bằng nhiều lần thì phải dùng quá khứ đơn giản :

I talked to Tom several times.

(Tôi đã nói chuyện với Tom nhiều lần.)

Tom washed both cars. (Tom đã rửa cả hai xe.)

Nhưng tất nhiên ta có thể dùng thì liên tiến dể chỉ những hành động xảy ra song song :

Between one and two I was doing the shopping and walking the dog.

(Trong khoảng một đến hai giờ tôi vừa đi mua sắm vừa dắt chó đi dạo).

Thì này thường được dùng theo cách trên khi có thành ngữ chỉ thời gian như today (hôm nay, last night (tối hôm qua), in the afternoon (vào buổi trưa) được xem như một giai đoạn hay một thời điểm.

Để hỏi một khoảng thời gian diễn ra thì liên tiến thường

lịch sự hơn thì quá khứ đơn giản :

What were you doing before you came here ?

nghe có vẻ lịch sự hơn là :

What did you do before you came here ?

(Anh đã làm gì trước khi đến đây ?)

Mặt khác, câu What were you doing in my room ? ám chỉ anh không được quyền ở trong phòng tôi, trong khi :

What did you do in my room ?

(Anh đã làm gì trong phòng tôi ?)

không có ám chỉ điều đó.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Xem thêm