Quá khứ liên tiến dùng thay cho quá khứ đơn giản

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Quá khứ liên tiến có thể dùng thay cho quá khứ đơn giản để chỉ hành động ngẫu nhiên không có chủ đích

Quá khứ liên tiến có thể dùng thay cho quá khứ đơn giản để chỉ hành động ngẫu nhiên không có chủ đích :

I was talking to Tom the ether day. (Tôi đã nói chuyện với Tom hôm nọ)

Thì quá khứ liên tiến ở đây đã cho một ấn tượng là hành động này không bình thường hay đáng ghi nhớ.

Tương tự :

From fair to six Tom was washing the car. (Từ bốn đến sáu giờ Tom rửa xe.)

Câu này chỉ hành động là ngẫu nhiên không chủ đích.

Nhưng : From four to six Tom washed the car.

(Từ bốn đến sáu giờ Tom đã rửa xe.)

Câu này ngụ ý hành động có chủ đích của Tom.

Lưu ý thì quá khứ liên tiến chỉ được dùng cho những hành động xảy ra liên tục. Nếu chia hành động ra hay nói hành động xảy ra bằng nhiều lần thì phải dùng quá khứ đơn giản :

I talked to Tom several times.

(Tôi đã nói chuyện với Tom nhiều lần.)

Tom washed both cars. (Tom đã rửa cả hai xe.)

Nhưng tất nhiên ta có thể dùng thì liên tiến dể chỉ những hành động xảy ra song song :

Between one and two I was doing the shopping and walking the dog.

(Trong khoảng một đến hai giờ tôi vừa đi mua sắm vừa dắt chó đi dạo).

Thì này thường được dùng theo cách trên khi có thành ngữ chỉ thời gian như today (hôm nay, last night (tối hôm qua), in the afternoon (vào buổi trưa) được xem như một giai đoạn hay một thời điểm.

Để hỏi một khoảng thời gian diễn ra thì liên tiến thường

lịch sự hơn thì quá khứ đơn giản :

What were you doing before you came here ?

nghe có vẻ lịch sự hơn là :

What did you do before you came here ?

(Anh đã làm gì trước khi đến đây ?)

Mặt khác, câu What were you doing in my room ? ám chỉ anh không được quyền ở trong phòng tôi, trong khi :

What did you do in my room ?

(Anh đã làm gì trong phòng tôi ?)

không có ám chỉ điều đó.

loigiaihay.com

Hình thức và cách dùng thì hiện tại hoàn thành Hình thức và cách dùng thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành được thành lập bởi thì hiện tại của have + quá khứ phân từ (past participle).

Xem chi tiết
Hiện tại hoàn thành dùng với just chỉ những hành động hoàn tất trước đó Hiện tại hoàn thành dùng với just chỉ những hành động hoàn tất trước đó

Just được đặt ở giữa trợ động từ và động từ chính. Sự kết hợp này được dùng chủ yếu trong xác định, mặc dù vẫn có thể dùng ở nghi vấn.

Xem chi tiết
Hiện tại hoàn thành dùng cho những hành động ở quá khứ mà thời gian không xác định Hiện tại hoàn thành dùng cho những hành động ở quá khứ mà thời gian không xác định

Hiện tại hoàn thành được dùng cho những hành động gần đây khi thời gian đã không được đề cập

Xem chi tiết
Hiện tại hoàn thành dùng cho những hành động xảy ra trong một giai đoạn không hoàn tất Hiện tại hoàn thành dùng cho những hành động xảy ra trong một giai đoạn không hoàn tất

Hiện tại hoàn thành có thể được dùng tương tự với ever, never, always, v.v... và since + một thời điểm, since + mệnh đề hay since trạng từ

Xem chi tiết
Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp Câu điều kiện trong lời nói gián tiếp

Mệnh đề if + câu hỏi thường được tường thuật với mệnh đề if để sau :

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng