Các cách dùng khác của thì quá khứ liên tiến

Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Thì này được dùng như một quá khứ tương đương của thì hiện tại lien tiến

Thì này được dùng như một quá khứ tương đương của thì hiện tại lien tiến.

1. Lời nói trực tiếp (direct speech):

He said "I am living in London" (Ông ta nói:" Tôi sống ở London")

Lời nói gián tiếp (indirect speech) :

He said he was living in London.

(Ông ta nói rằng ông ta đang sống ở London.)

B. Cũng như thì hiện tại liên tiến có thể dùng để diễn tả một hành động tương lai xác định đã dàn xếp trước.

I’m leaving tonight. I’ve got my plane ticket.

(Tôi sẽ đi tối nay. Tôi đã mua vé máy bay rồi).

He was busy packing, for he was leaving that night.

(Anh ta đã bận rộn trong việc xếp đồ, vì anh ta sẽ đi tối hôm đó.)

C. Quá khứ liên tiến dùng với always :

He was always ringing me up. (Anh ta luôn luôn gọi điện cho tôi.)

He was always working. (Ash ta luôn làm việc.)

(Xem 167 B cách dùng hiện tại liêm tiến với always.)

loigiaihay.com

Quá khứ liên tiến dùng thay cho quá khứ đơn giản Quá khứ liên tiến dùng thay cho quá khứ đơn giản

Quá khứ liên tiến có thể dùng thay cho quá khứ đơn giản để chỉ hành động ngẫu nhiên không có chủ đích

Xem chi tiết
Hình thức và cách dùng thì hiện tại hoàn thành Hình thức và cách dùng thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành được thành lập bởi thì hiện tại của have + quá khứ phân từ (past participle).

Xem chi tiết
Hiện tại hoàn thành dùng với just chỉ những hành động hoàn tất trước đó Hiện tại hoàn thành dùng với just chỉ những hành động hoàn tất trước đó

Just được đặt ở giữa trợ động từ và động từ chính. Sự kết hợp này được dùng chủ yếu trong xác định, mặc dù vẫn có thể dùng ở nghi vấn.

Xem chi tiết
Hiện tại hoàn thành dùng cho những hành động ở quá khứ mà thời gian không xác định Hiện tại hoàn thành dùng cho những hành động ở quá khứ mà thời gian không xác định

Hiện tại hoàn thành được dùng cho những hành động gần đây khi thời gian đã không được đề cập

Xem chi tiết
Cách dùng động từ mind Cách dùng động từ mind

Do you mind if I moved it ? (Tôi dời nó không sao chứ ?) là hình thức có thể thay thế cho would you mind my moving it ? Nhưng Do you mind my moving it ! có thể có nghĩa rằng hành động đã bắt đầu rồi.

Xem chi tiết
Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything Cách dùng All, each, every, every, everyone, everybody, everything

all (tất cả) mang nghĩa một số người hay vật được xem như là một nhóm,every (mọi) mang nghĩa một số người hay vật được xem như riêng lẻ.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay