Bài 7. Định lí

Bình chọn:
4.1 trên 531 phiếu
Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 99 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 7 trang 99 SGK Toán 7 Tập 1. Ba tính chất ở bài 6 là ba định lí. Em hãy phát biểu lại ba định lí đó

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 100 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 100 SGK Toán 7 Tập 1. a) Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận của định lí : "Hai đường thẳng phân biệt cùng song song

Xem lời giải

Bài 49 trang 101 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 49 trang 101 SGK Toán 7 tập 1. Hãy chỉ ra giải thiết và kết luận của các định lí sau:

Xem lời giải

Bài 50 trang 101 sgk toán 7 - tập 1

Giải bài 50 trang 101 SGK Toán 7 tập 1. Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống (...)

Xem lời giải

Bài 51 trang 101 sgk toán 7 - tập 1

Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

Xem lời giải

Bài 52 trang 101 SGK Toán 7 tập 1

Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống(...) để chứng minh định lí: " Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau".

Xem lời giải

Bài 53 trang 102 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 53 trang 102 SGK Toán 7 tập 1. Cho định lí: " Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 1 - Hình học 7

Xem lời giải