Bài 33 trang 105 SBT Hình học 10 Nâng cao


Giải bài tập Bài 33 trang 105 SBT Hình học 10 Nâng cao

Đề bài

Xác định các giá trị của \(a\) để góc tạo bởi hai đường thẳng \(\left\{ \begin{array}{l}x = 2 + at\\y = 1 - 2t\end{array} \right.\) và \(3x+4y+12=0\) bằng \(45^0\).

Lời giải chi tiết

Đường thẳng \({\Delta _1}: \left\{ \begin{array}{l}x = 2 + at\\y = 1 - 2t\end{array} \right.\) có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u (a ;  - 2)\), đường thẳng \({\Delta _2}: 3x + 4y + 12 = 0\) có vec tơ chỉ phương \(\overrightarrow v (4 ;  - 3)\). Góc giữa \({\Delta _1}, {\Delta _2}\) bằng \(45^0\) khi và chỉ khi

\(\begin{array}{l}\cos {45^0} =  \dfrac{{|4a + 6|}}{{\sqrt {{a^2} + {2^2}} .\sqrt {{4^2} + {3^2}} }}\\\Leftrightarrow    \dfrac{1}{{\sqrt 2 }} =  \dfrac{{|4a + 6|}}{{5\sqrt {{a^2} + 4} }}\\ \Leftrightarrow   25({a^2} + 4) = 2{(4a + 6)^2}\\ \Leftrightarrow   7{a^2} + 96a - 28 = 0\\ \Leftrightarrow   \left[ \begin{array}{l}a =  \dfrac{2}{7}\\a =  - 14.\end{array} \right.\end{array}\)

Có hai giá trị cần tìm là \(a =  \dfrac{2}{7}\) và \(a=-14.\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3. Khoảng cách và góc.

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài