Bài 3 mục III trang 6 Vở bài tập Sinh học 8


Giải bài 3 mục III Củng cố hoàn thiện trang 5 VBT Sinh học 8: Hãy đánh dấu × vào ô ở câu trả lời đúng nhất

Đề bài

Hãy đánh dấu × vào ô ở câu trả lời đúng nhất.

Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề trong xã hội như:

  a) Nghề giáo viên.
  b) Nghề bác sĩ.
  c) Ngành thể dục – thể thao.
  d) Ngành môi trường.
  e) Nghề bán hàng.
  g) Tất cả a, b, c, d, e.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiến thức về cơ thể người có liên quan đến nhiều ngành khoa học như Y học, Tâm lí học giáo dục, Thể thao... Phân biệt với Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh.

Lời giải chi tiết

Kiến thức về cơ thể người và vệ sinh có quan hệ mật thiết với những ngành nghề trong xã hội như:

  a) Nghề giáo viên.
  b) Nghề bác sĩ.
  c) Ngành thể dục – thể thao.
x d) Ngành môi trường.
  e) Nghề bán hàng.
  g) Tất cả a, b, c, d, e.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí