A Closer Look 2 trang 9 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 776 phiếu

(Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về khoảng cách ở khu phố (xóm) của em.

1. Write sentences with it. Use these cues.

(Viết những câu với It. Sử dụng những gợi ý này.)

Hướng dẫn giải:

1. It is about 700 meters from my house to Youth Club.

2. It is about 5kms from my home village to the nearest town.

3. It is about 120kms from Ho Chi Minh City to Vung Tau.

4. It is about 384,400kms from the Earth to the Moon.

5. It is not very far from Ha Noi to Noi Bai Airport.

Tạm dịch:

Ví dụ: Nhà tôi cách cửa hàng gần nhất khoảng 500 mét.

1. Nhà tôi cách Câu lạc bộ Thanh niên khoảng 700 mét.

2. Làng quê tôi cách thị trấn gần nhất khoảng 5km.

3. Thành Phố Hồ Chí Minh cách Vũng Tàu khoảng 120km.

4. Trái đất cách Mặt trăng khoảng 384.400km.

5. Từ Hà Nội đến sân bay Nội Bài không quá xa.

2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood.

(Làm theo cặp. Hỏi và trả lời những câu hỏi về khoảng cách ở khu phố (xóm) của em)

Hướng dẫn giải:

1.

A: How far is it from your house to the open-air market?

B: It’s about 2kms.

A: How far is it from your house to the supermarket?

B: It’s about 2kms.

2.

A: How far is it from your school to the playground?

B: It’s about 500 meters. 

3.

A: How far is it from your house to the river?

B: It’s about 700 meters. 

4.

A: How far is it from the bus station to your village?

B: It’s about 200 meters. 

Tạm dịch:

Ví dụ: A: Từ nhà bạn đến trường bao xa?

         B: Khoảng 1 km.

1.

A: Từ nhà bạn đến chợ trời bao xa?

B: Khoảng 2km.

A: Từ nhà bạn đến siêu thị bao xa?

B: Khoảng 2km.

2.

A: Từ trường bạn đến sân chơi bao xa?

B: Khoảng 500 mét.

3.

A: Từ nhà bạn đến sông bao xa?

B: Khoảng 700 mét.

4.

A: Từ trạm xe buýt đến làng của bạn bao xa?

B: Khoảng 200 mét.

3. Complete the sentences with used to or use to and the verbs in the box below.

(Hoàn thành các câu với used to hoặc use to và những động từ trong khung bên dưới)

Hướng dẫn giải:

1. used to ride                   

2. used to be   

3. used to go

4. Did you use to...

5. did not use to feel

Tạm dịch:

1. Tôi thường đạp xe đạp 3 bánh khi còn nhỏ.

2. Trên đường từng có ít người và xe cộ.

3. Ba tôi từng đi làm bằng xe máy. Bây giờ ông ấy đi xe đạp.

4. Bạn đã từng chơi trôn tìm khi còn nhỏ không?

5. Cách đây 5 năm người ở thị trấn này chưa từng cảm thấy lo sợ vì kẹt xe.

4. Rewrite the sentences using used to.

(Viết lại các câu sử dụng used to)

Hướng dẫn giải:

1. My mum used to live in a small village when she was a girl.

2. There did not used to be (as) many vehicles on the roads.

3. We used to cycle to school two years ago.

4. Now there are more traffic accidents than there used to be.

5. My uncle used to be a bus driver some years ago, but now he has a desk job.

Hướng dẫn giải:

1. Mẹ tôi từng sống trong một ngôi làng nhỏ khi bà còn là một cô gái.

2. Trên đường từng không có quá nhiều xe cộ.

3. Cách đây 2 năm chúng tôi thường đạp xe đến trường.

4. Bây giờ có nhiều tai nạn giao thông hơn trước dây.

5. Chú tôi từng là một tài xế xe buýt cách đây vài năm, nhưng bây giờ chú làm công việc văn phòng.

5. Work in groups. Did you use to do those things? Ask and answer

(Làm theo nhóm. Em đã từng làm những việc đó chưa? Hỏi và trả lời các câu sau)

Hướng dẫn giải:

1. play marbles

Did you use to play marbles?

Yes, I did. (I used to play them with my friends.)

2. play football in the street 

Did you use to play football in the street?

No, I didn’t. It’s dangerous to play in the street, so I play in the stadium.

3. swim in the pond near your house 

Did you use to swim in the pond near your house?

No, I didn’t. The pond is very polluted

4. ride a tricycle 

Did you use to ride a tricycle?

Yes, I did.

5. ride a buffalo 

Did you use to ride a buffalo?

No, I didn’t.

Tạm dịch:

1. chơi bắn bi

Bạn đã từng chơi bắn bi chưa?

Có, tôi đã từng chơi. (Tôi từng chơi với bạn bè.)

2. chơi đá bóng trên đường

Bạn từng chơi đá bóng trên đường chưa?

Không. Thật nguy hiểm khi chơi trên dường, vì thế tôi chơi ở sân vận động.

3. đi bơi ở hồ gần nhà

Bạn có từng đi bơi ở hồ gần nhà không?

Chưa, tôi chưa từng. Hồ đó rất ô nhiễm.

4. chạy xe đạp 3 bánh

Bạn từng chạy xe đạp 3 bảnh chưa?

Có, tôi đã từng chạy.

5. cưỡi trâu

Bạn từng cưỡi trâu chưa?

Chưa, tôi chưa từng.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 7 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan: - Unit 7: Traffic - Giao thông

Communication trang 11 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Communication trang 11 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Bây giờ, làm việc theo nhóm. Bàn luận những luật sau và đặt chúng theo thứ tự kỳ lạ nhất (N°l) đến ít kỳ lạ hơn (N°5). Có luật lệ nào kỳ lạ ở Việt Nam không?

Xem chi tiết
Skills 1 trang 12 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Skills 1 trang 12 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Đọc các câu sau đây. Làm theo nhóm, thảo luận với những người sử dụng đường bộ an toàn và những người có những hành động nguy hiểm. Đưa ra lý do.

Xem chi tiết
Skills 2 trang 13 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Skills 2 trang 13 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Viết một đoạn văn về những vấn đề kẹt xe nơi bạn sống, hoặc trong một thị trấn, hoặc một thành phố mà em biết. Sử dụng những gợi ý bên trên, và dàn ý bên dưới.

Xem chi tiết
Looking back trang 14 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2 Looking back trang 14 Unit 7 Tiếng Anh 7 mới tập 2

Viết tên của những phương tiện giao thông trong mạng từ bên dưới. Sau đó kẻ các đường nối những động từ đúng cho phương tiện giao thông

Xem chi tiết
Getting Started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 7 mới Getting Started trang 6 Unit 1 SGK Tiếng Anh 7 mới

Trong vòng 3-5 phút, hỏi càng nhiều bạn học càng tốt về những sở thích của họ trong phần 3. Sử dụng câu hỏi “Do you like...?”

Xem chi tiết
A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới A Closer Look 2 trang 9 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Bảng bên dưới cho thấy rằng kết quả cuộc khảo sát của Nick về sở thích của bạn học. Đọc bảng và hoàn thành bảng báo cáo sử dụng thì hiện tại đơn.

Xem chi tiết
Communication trang 11 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới Communication trang 11 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Bây giờ, phỏng vấn một bạn học về những thói quen trong phần 1. Ghi chú và trình bày câu trả lời của bạn học trước lớp.

Xem chi tiết
Skills 2 trang 13 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới Skills 2 trang 13 Unit 1 Tiếng Anh 7 mới

Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn học. Sử dụng ghi chú ở phần 3. Bắt đầu đoạn văn từ sự thể hiện bên dưới.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.