A Closer Look 1 trang 50 Unit 5 Tiếng Anh 7 mới


Xem những bức hình và hoàn thành những hướng dẫn với những động từ trong khung:

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Task 1. Look at the pictures and complete the instructions with the verbs in the box.

(Xem những bức hình và hoàn thành những hướng dẫn với những động từ trong khung.)

heat                      pour                          fold                      beat                         serve

Lời giải chi tiết:

1. beat

2. heat

3. pour

4. fold

5. serve

 

1. Beat the eggs together with salt and pepper.

(Đánh trứng đều với muối và tiêu.)

2. Heat the frying pan over a high heat and add cooking oil.

(Làm nóng chảo chiên với nhiệt độ cao và cho dầu ăn vào.)

3. Pour the egg mixture into the pan.

(Đổ hỗn hợp trứng vào chảo.)

4. Fold the omelette in half.

(Gấp trứng ốp la lại một nửa.)

5. Serve with some vegetables.

(Ăn kèm với rau.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Task 2. Put the words in the correct order to make sentences. Then reorder the sentences to give the instructions on how to make a pancake

(Đặt những từ vào thứ tự thích hợp để làm thành câu. Sau đó sắp xếp lại thứ tự các từ trong câu để đưa ra lời hướng dẫn vể cách làm bánh kếp.)

1. together/Beat the eggs/with sugar, flour and milk

2. at a time/into the pan/Pour la cup of the mixture

3. over a medium heat/Heat the oil/in a frying pan

4. until/ golden/Cook

5. with some vegetables/Serve/the pancake

Lời giải chi tiết:

1. Beat the eggs together with sugar, flour, and milk.

(Đánh đều trứng với đường, bột mì và sữa.)

2. Pour 1/4 cup of the mixture into the pan at a time.

(Đổ một ¼ cốc hỗn hợp vào chảo cùng một lúc.)

3. Heat the oil over a medium heat in a frying pan.

(Làm nóng dầu với lửa vừa trong chảo chiên.)

4. Cook until golden.

(Nấu đến khi bánh thành màu vàng.)

5. Serve the pancake with some vegetables.

(Ăn bánh kẹp với ít rau)

Reordering: 1 - 3 - 2 - 4 - 5

(Sắp xếp thứ tự hướng dẫn: 1 - 3 - 2 - 4 - 5)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Task 3. Put the following nouns in the correct columns. Some may fit in both categories.

(Đặt những danh từ sau vào đúng cột. Vài danh từ phù hợp cả hai mục sau.)

salt

omelette

spring rolls

pancake

beef noodle soup

pork

noodles

turmeric

flour

pepper

cooking oil

sandwich

 

Dishes

Ingredients

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lời giải chi tiết:

Dishes (Món ăn)

Ingredients (Thành phần)

pancake , beef noodle soup , spring rolls , noodles , pork , omelette , sandwich 

(bánh kếp, phở bò, chả giò, mì, bún, phở, thịt heo, trứng ốp la, bánh sandwich)

salt , cooking oil , flour , pork , turmeric , pepper , noodles 

(muối, dầu ăn, bột mì, thịt heo, nghệ, tiêu, mì, bún, phở)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Task 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds /ɒ/ and /ɔ:/.

(Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến các âm /ɒ/ và /ɔ:/.)


soft

pot

pork

salt

fork

sport

hot

sauce

bottle

rod

Now, in pairs put the words in the correct column.

(Bây giờ, làm việc theo cặp đặt các từ vào đúng cột.)

/ɒ/

/ɔ:/

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Lời giải chi tiết:

/ɒ/

/ɔ:/

soft, hot, bottle, pot, rod

pork, salt, fork, sport, sauce

Bài 5

Video hướng dẫn giải

Task 5. Listen to the sentences and circle the words you hear.

(Nghe các câu và khoanh tròn các từ nghe được.)

1. Can you see the cod/cord over there?

2. It is a very small pot/port.

3. Tommy doesn't like these spots/sports.

4. Where can I find the fox/forks?

5. His uncle was shot/short when he was young. 

Lời giải chi tiết:

1. cod

2. port

3. sports

4. fox

5. short

 

1. Can you see the cod over there?

(Bạn có thể thấy cá tuyết ở đó không?)

2. It is a very small port.

(Nó là một cảng rất nhỏ.)

3. Tommy doesn’t like these sports.

(Tommy không thích những môn thể thao này.)

4. Where can I find the fox?

(Tôi có thể tìm thấy cáo ở đâu?)

5. His uncle was short when he was young.

(Bác của anh ta thấp (lùn) khi ông ấy còn trẻ.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 607 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.