Tuần 9: Ôn tập giữa học kì I

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài: Ôn tập giữa học kì I - Tiết 1

Đọc một đoạn trong truyện em thích và trả lời câu hỏi. Viết từ. Viết câu

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì I - Tiết 2

Đọc một đoạn trong truyện em thích và trả lời câu hỏi. Nghe – viết Con tàu của em. Viết các tên sau vào vở cho đúng. Chọn vần thích hợp với mỗi chỗ trống và thêm dấu thanh.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì I - Tiết 3

Đọc thuộc lòng một đoạn trong bài thơ em thích. Nói về cảm xúc của em sau khi đọc. Giải ô chữ sau. Đặt 1 – 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 2.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì I - Tiết 4

Đọc một đoạn văn trong bài văn em thích. Nói về một hình ảnh đẹp trong bài văn vừa đọc. Viết đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) tả một món đồ chơi em thích dựa vào gợi ý.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì I - Tiết 5

Đọc: Cô Hiệu trưởng. Tre làm gì khi vừa tới phòng cô Hiệu trưởng? Tre gặp khó khăn gì? Tre dùng cách nào để trả lời câu hỏi của cô Hiệu trưởng? Theo em, cô Hiệu trưởng đã làm gì để giúp Tre trở nên mạnh dạn? Em thích nhân vật nào trong bài? Vì sao?

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì I - Tiết 6

Tìm và nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong mỗi đoạn thơ, đoạn văn sau. Đặt 2 - 3 câu về một trò chơi em thích theo gợi ý. Thay từ ngữ trả lời câu hỏi Khi nào? hoặc Ở đâu? phù hợp với mỗi chỗ trống.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì I - Tiết 7

Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 – 7 câu) giới thiệu một người bạn của em dựa vào gợi ý. Trang trí và trưng bày bài viết của em.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn