Tuần 7: Em là đội viên

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài 1: Phần thưởng

Trao đổi với bạn những điều em thấy trong bức tranh của bài đọc. Bố giải thích thế nào khi nghe câu hỏi của Nhi về chiếc khăn quàng đỏ? Ở trường, Nhi đã tham gia những hoạt động gì? Vì sao bạn lớp trưởng giới thiệu Nhi được kết nạp Đội? Nhi cảm thấy thế nào khi được kết nạp Đội? Vì sao? Đặt một tên khác cho bài đọc. Viết vào Phiếu đọc sách những điều em ghi nhớ. Chia sẻ với bạn về một hình ảnh em thích trong bài thơ.

Xem lời giải

Bài 1: Ôn chữ hoa P, R, B

Viết từ: Pác Bó. Viết câu Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Xem lời giải

Bài 1: Mở rộng vốn từ Đội viên

Tìm trong 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng các từ ngữ. Tìm 1- 2 từ ngữ có thể kết hợp với mỗi từ ngữ sau. Đặt 1- 2 câu nói về hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng. Chia sẻ với bạn cảm xúc của em khi được khen hoặc nhận được phần thưởng.

Xem lời giải

Bài 2: Đơn xin vào Đội

Tìm từ ngữ gọi tên các sự vật dưới đây. Đơn này là của ai gửi cho ai? Vì sao bạn Huy làm đơn xin vào Đội? Nêu nhận xét về cách trình bày đơn. Bạn Ngô Tuấn Huy đã hứa những gì nếu được vào Đội? Để trở thành đội viên, các em cần phải làm gì? Giúp bạn nhỏ tìm đường đưa thư, biết rằng trên đường đi có các bức thư ghi từ ngữ chỉ phẩm chất. Nói 1 – 2 câu có từ ngữ tìm được trên đường đi ở bài tập 2.

Xem lời giải

Bài 2: Nói về việc phấn đấu để trở thành đội viên

Nói về những việc em cần làm để phấn đấu trở thành đội viên dựa vào gợi ý.

Xem lời giải

Bài 2: Luyện tập điền thông tin vào tờ khai in sẵn

Chia sẻ với bạn Lí do em muốn vào Đội. Lời hứa của em khi được vào Đội. Hoàn thành Đơn xin vào Đội theo mẫu dưới đây. Nói về 1 – 2 phong trào của Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn