Tuần 27: Ôn tập giữa học kì II

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Bài: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 1

Đọc một đoạn trong truyện em thích và trả lời câu hỏi. Viết từ. Viết câu.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 2

Đọc một đoạn trong bài em thích và trả lời câu hỏi. Nghe – viết. Viết lại vào vở cho đúng các tên riêng nước ngoài. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi chỗ trống.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 3

Đọc thuộc lòng một đoạn trong bài thơ em thích. Nói về cảm xúc của em sau khi đọc. Giải ô chữ sau. Đặt 1 – 2 câu có sử dụng từ ngữ tìm được ở bài tập 2.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 4

Đọc một đoạn văn trong bài văn em thích. Nói về một hình ảnh đẹp trong bài văn vừa đọc. Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 9 câu) thuật lại một hoạt động ở trường mà em thích dựa vào gợi ý.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 5

Đọc. Dựa vào bài đọc, thực hiện các yêu cầu dưới đây. Cây gạo trước nhà Thắm do ai trồng. Tháng Ba, cây gạo thay đổi thế nào. Theo mẹ Thắm, vì sao cây gạo ra hoa thưa thớt rồi rụng lá, héo khô. Vì sao khi hoa cải nở vàng và chim chóc bay về ven sông, Thắm thấy nhớ bà nội. Tìm từ ngữ có nghĩa trái ngược với mỗi từ sau. Đặt một câu có hình ảnh so sánh về hoa gạo.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 6

Có thể thêm dấu phẩy vào những vị trí nào trong mỗi câu sau. Tìm câu khiến và câu cảm trong các đoạn văn sau. Đặt câu khiến hoặc câu cảm về một con vật hoặc một loài cây.

Xem lời giải

Bài: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 7

Viết đoạn văn ngắn (từ 7 đến 9 câu) về một việc làm góp phần bảo vệ môi trường dựa vào gợi ý. Trang trí và trưng bày bài viết của em.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn