Thời Lý - Trần, nhân dân ta đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược nào? (Thời gian? Lực lượng quân xâm lược?)

Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

Thời Lý - Trần, nhân dân ta đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược nào? (Thời gian? Lực lượng quân xâm lược?)

Đề bài

Thời Lý - Trần, nhân dân ta đã phải đương đầu với những cuộc xâm lược nào? (Thời gian? Lực lượng quân xâm lược?)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào những kiến thức đã học bài 11 và bài 14 để trả lời.

Lời giải chi tiết

*Bảng các cuộc chiến tranh xâm lược dưới thời Lý - Trần 

Cuộc kháng chiến

Thời gian

Lượng lượng quân xâm lược

Chống quân xâm lược Tống

1075 - 1077

30 vạn quân Tống

Kháng chiến lần thứ nhất chống quân xâm lược Mông Cổ

1258

hơn 3 vạn quân Mông Cổ

Kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên

1285

50 vạn quân Nguyên

Kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lược Nguyên

1287 - 1288

hơn 30 vạn quân Nguyên


Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 7 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.