Ôn tập cuối năm Hình học 12

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 11 trang 172 SBT hình học 12 Bài 11 trang 172 SBT hình học 12

Giải bài 11 trang 172 sách bài tập hình học 12.

Xem chi tiết

Bài 12 trang 172 SBT hình học 12 Bài 12 trang 172 SBT hình học 12

Giải bài 12 trang 172 sách bài tập hình học 12. Cho hai điểm A, B phân biệt. Tập hợp tâm những mặt cầu đi qua A và B là...

Xem chi tiết

Bài 13 trang 172 SBT hình học 12 Bài 13 trang 172 SBT hình học 12

Giải bài 13 trang 172 sách bài tập hình học 12. Từ điểm M nằm ngoài mặt cầu S(O;R) có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến với mặt cầu?...

Xem chi tiết

Bài 14 trang 172 SBT hình học 12 Bài 14 trang 172 SBT hình học 12

Giải bài 14 trang 172 sách bài tập hình học 12. Một đường thẳng d thay đổi qua A và tiếp xúc với mặt cầu S(O;R) tại M...

Xem chi tiết

Bài 15 trang 172 SBT hình học 12 Bài 15 trang 172 SBT hình học 12

Giải bài 15 trang 172 sách bài tập hình học 12. Một khinh khí cầu có một mặt cầu có đường kính 11m. Nếu làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, thì diện tích bề mặt khinh khí cầu là:...

Xem chi tiết

Bài 16 trang 173 SBT hình học 12 Bài 16 trang 173 SBT hình học 12

Giải bài 16 trang 173 sách bài tập hình học 12. Cho hình nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 2a và thể tích là V1 và hình cầu có đường kính bằng chiều cao hình nón, có thể tích là V2...

Xem chi tiết

Bài 17 trang 173 SBT hình học 12 Bài 17 trang 173 SBT hình học 12

Giải bài 17 trang 173 sách bài tập hình học 12. Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy a và đường cao a√3 là:...

Xem chi tiết

Bài 18 trang 173 SBT hình học 12 Bài 18 trang 173 SBT hình học 12

Giải bài 18 trang 173 sách bài tập hình học 12. Một hình nón có đường kính đáy là 2a√3, góc ở đỉnh 120o. Thể tích của khối nón đó theo a là:...

Xem chi tiết

Bài 19 trang 173 SBT hình học 12 Bài 19 trang 173 SBT hình học 12

Giải bài 19 trang 173 sách bài tập hình học 12. Cho một hình trụ có bán kính đáy R, chiều cao h, thể tích V1 và một hình nón có đáy trùng với đáy của một hình trụ...

Xem chi tiết

Bài 20 trang 173 SBT hình học 12 Bài 20 trang 173 SBT hình học 12

Giải bài 20 trang 173 sách bài tập hình học 12. Một khối trụ có chu vi đáy bằng 6π cm và thiết diện đi qua là một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 10 cm. Thể tích khối trụ là:...

Xem chi tiết

Bài 21 trang 173 SBT hình học 12 Bài 21 trang 173 SBT hình học 12

Giải bài 21 trang 173 sách bài tập hình học 12. Cho A(0; 0; a), B(b; 0; 0), C(0; c; 0). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:...

Xem chi tiết

Bài 22 trang 174 SBT hình học 12 Bài 22 trang 174 SBT hình học 12

Giải bài 22 trang 174 sách bài tập hình học 12. Cho ba mặt phẳng:...

Xem chi tiết

Bài 23 trang 174 SBT hình học 12 Bài 23 trang 174 SBT hình học 12

Giải bài 23 trang 174 sách bài tập hình học 12. Cho hai đường thẳng...

Xem chi tiết

Bài 24 trang 174 SBT hình học 12 Bài 24 trang 174 SBT hình học 12

Giải bài 24 trang 174 sách bài tập hình học 12. Cho đường thẳng...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài