Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến.

Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến.

Đề bài

Những nét lớn về tình hình xã hội, kinh tế, văn hóa thời phong kiến.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào kiến thức đã học phần 1 để trả lời.

Lời giải chi tiết

 * Tình hình xã hội:

- Những giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến là:

+ Ở phương Đông: Địa chủ và nông dân lĩnh canh

+ Ở phương Tây: Lãnh chúa phong kiến và nông nô

- Quan hệ giữa các giai cấp là: quan hệ bóc lột, địa chủ, lãnh chúa bóc lột nông dân và nông nô chủ yếu bằng địa tô.

* Tình hình kinh tế:

- Cơ sở kinh tế của xã hội phong kiến là nông nghiệp, kết hợp với chăn nuôi và một số nghề thủ công.

- Sản xuất nông nghiệp bị bó hẹp, đóng kín trong các công xã nông thôn (phương Đông), hay trong các lãnh địa phong kiến (phương Tây) với kĩ thuật canh tác lạc hậu.

- Ruộng đất chủ yếu nằm trong tay địa chủ hay lãnh chúa. Họ giao cho những người nông dân lĩnh canh hoặc nông nô cày cấy rồi thu tô, thuế.

* Tình hình văn hóa:

- Văn hóa thời phong kiến phát triển chậm, tuy nhiên cũng đạt được một số thành tựu đáng kể.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 7 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.