Giải VBT ngữ văn 7 bài Từ đồng âm


Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Từ đồng âm trang 109 VBT ngữ văn 7 tập 1.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1 (trang 109 VBT Ngữ văn 7, tập 1)

Bài tập 1, tr. 136, SGK

 

Lời giải chi tiết:

Các từ đồng âm:

M:

thu

thu 1: mùa thu

nam

nam 1: phương nam

thu 2: thu tiền

nam 2: nam nhi

cao

cao 1: cao thấp

sức

sức 1: sức lực

cao 2: nấu cao

sức 2: trang sức

ba

ba 1: số ba

nhè

nhè 1: khóc nhè

ba 2: ba mẹ

nhè 2: nhè nhẹ

tranh

tranh 1: nhà tranh

tuốt

tuốt 1: thẳng tuốt

tranh 2: tranh cãi

tuốt 2: tuốt lúa

sang

sang 1: sang sông

môi

môi 1: đôi môi

sang 2: sang trọng

môi 2: môi giới

Câu 2

Câu 2 (trang 110 VBT Ngữ văn 7, tập 1)

Bài tập 2, tr. 136, SGK

Lời giải chi tiết:

a)

- Các nghĩa khác nhau của danh từ cổ:

(1): Bộ phận giữa đầu và thân.

(2): Chỉ bộ phận của các vật dụng đồ dùng có nét tương đồng với nghĩa gốc: cổ áo, cổ chai, cổ lọ, …

- Nghĩa đầu là nghĩa gốc, làm cơ sở cho sự chuyển nghĩa của các nghĩa sau.

b) Từ đồng âm với từ cổ: cổ kính (cũ)

Câu 3

Câu 3 (trang 111 VBT Ngữ văn 7, tập 1)

Bài tập 3, tr. 136, SGK

Lời giải chi tiết:

Đặt câu:

- Chúng ta ngồi vào bàn để cùng nhau bàn bạc về việc này.

- Con sâu lẩn sâu vào trong tán lá.

Năm nay, trường ta có năm bạn được đi thi học sinh giỏi cấp thành phố.

Câu 4

Câu 4 (trang 111 VBT Ngữ văn 7, tập 1)

Bài tập 4, tr. 136, SGK

Lời giải chi tiết:

- Anh chàng đã sử dụng từ đồng âm để âm mưu không trả lại vạc cho người hàng xóm. (vạc – con vạc, cái vạc; đồng - kim loại đồng, đồng ruộng)

- Nếu là em, em sẽ hỏi anh ta: Anh mượn vạc để làm gì? 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí